6. ŠPORT, ŠPORTOVISKÁ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Michal Šimonek - kandidát na poslanca za mestskú časť Staré mesto č. 20

Tému by som rozdelil do 3 častí.

1. Stav ihrísk, štadiónov – Dôstojným športovým stánkom je Mestská športová hala na Klokočine – síce stála o vyše 100 milónov viac ako mala a nie je dostavané druhé poschodie s miestami na sedenie, ale je to príjemné miesto na športový zážitok. Hrávajú v nej napríklad basketbalisti MBK SPU Nitra. Naopak zimný štadión je roky dotovaný, strácajú sa tam tisíce eur a vyzerá ako keby sa tam roky neinvestovalo. Tento rok sa opravili aspoň šatne. Potrebné by bolo dať dole strechu a dostavať štadión smerom k futbalovému štadiónu. Jadro štadiónu je podľa mojich informácií “zdravé”. Uvažovalo sa aj o rekonštrukcii oboch štadiónov ako celku, vznikli by tu aj obchody – táto investícia však odišla tak ako prišla. Futbalový štadión by mal dostať nový vzhľad – Nitra na jeho dostavanie dostala vládnu dotáciu. Kedy sa to stane je otázne. Atletika je v Nitre na úpadku už roky, atletický štadión má peknú polohu, pomaly však nebude mať na ňom kto trénovať. Pamätám sa ako sa tu kedysi konali veľké preteky. Mestský kúpeľ som navštívil nedávno a je na dobrej úrovni. Nitra by však potrebovala ešte jeden plavecký bazén. V zahraničí je bežné keď má oveľa menšie mesto niekoľko bazénov. Čo Nitre chýba je wellness – akvapark pretože letné kúpalisko je každý rok v strate a funguje len pár mesiacov v závislosti od počasia. O akvaparku píšu médiá v Nitre pravidelne, zatiaľ sú to však len sľuby – koniec koncov už sme si zvykli. Rovnako sa pripravuje výstavba lanovky, nové stanice, štadióny. O akvaparku má rokovať Mestské zastupiteľstvo v Nitre po voľbách 20. novembra 2014. V Nitre posledné roky pribudlo niekoľko multifunkčných ihrísk, skatepark. V Starom meste však takéto ihrisko chýba – ihrisko na SPU pri rieke má dobrú polohu, je však zanedbané a v poslednom období nevyužívané, čo je veľká škoda. V spolupráci s mestom by toto ihrisko mohlo znovu slúžiť aj pre verejnosť.

2. Financovanie športu – Okrem “hlavných” športov ako hokej, futbal mesto rozdeľuje z rozpočtu peniaze aj pre menšie kluby. Práve menšie kluby a neznámejšie športy si zaslúžia viac dotácií pre ich fungovanie. Hokej a futbal by mali byť financované hlavne sponzormi. Pozornosť by som venoval aj bežeckým podujatiam, ktoré sa v Nitre konajú pravidelne. Tieto peniaze sú investíciou do zdravia občanov.

3. Iné – aktívna výstavba kvalitných cyklotrás, pretože kvalita v Nitre absentuje. Rovnako si treba uvedomiť, že cyklotrasy sú vlastne aj chodníky vchodné pre bežcov. Vhodným vyznačením a vybudovaním doplnkových služieb (miesta pre oddych, občerstvenie, cyklodepá, stojany na bicykle, informačné tabule, mapy) sa vybuduje kvalitná sieť. V Nitre máme niekoľko škôl so športovými triedami. Tento trend treba podporovať a otvárať viac tried. Zdravá mládež je naša budúcnosť.

Zhrnutie:

- podpora menších športových klubov
– výstavba multifunkčných ihrísk pre verejnosť
– podpora mládeže
– športové triedy na základných školách
– budovanie cyklotrás, bežeckých trás
– zvážiť výstavbu ešte jednej plavárne na Klokočine/Chrenovej

Andrej Sitkey - nezávislý kandidát na poslanca za Chrenovú č. 21

Na Chrenovej máme spravidla jedno centrálne ihrisko a niekoľko malých ihrísk. Viaceré ihriská majú hracie prvky, ktoré pochádzajú ešte z čias socializmu a vôbec nevyhovujú súčasným normám a potrebám. Preto je nevyhnutná ich postupná modernizácia. Samozrejmosťou by mala byť pravidelná výmena a prekopanie piesku a kontrola jeho nezávadnosti. Možno by za úvahu stála aj racionalizácia počtu ihrísk, ktorá by však mala ísť ruka v ruke so zvyšovaním ich kvality.
Osobitnú pozornosť by som venoval moje srdcovke a hviezde predvolebných dní – dopravnému ihrisku na Chrenovej. Hardvér sa podaril ale softvér chýba. Na ihrisku by mal byť zabezpečená dopravná výchova aj v popoludňajších hodinách. Ak nie dopravná výchova, tak minimálne semafory by mali byť v prevádzke. Rovnako by to malo byť cez víkendy. Deti spolu s rodičmi by si mohli vyskúšať jazdu blízku reálnym podmienkam.