8. SOCIÁLNA POLITIKA - ŠKOLY, BYTY, SENIOR CENTRÁ

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Michal Šimonek - kandidát na poslanca za mestskú časť Staré mesto č. 20

Sociálna politika, ktorú robí Mesto Nitra je v súčasnosti na správnej ceste – postavilo sa niekoľko bytových domov na Hôrke, občania sa môžu zaradiť do poradovníka a po čase im je pridelený nájomný byt.

Silnú kritiku si však zaslúži nedávny krok mesta – 250 tisíc € neváhalo zastupiteľstvo vyplatiť spoločnosti, ktorá v mestskej budove prevádzkovala Hotel Olympia. Nájomná zmluva by vypršala v júni 2015 kedy by spoločnosť sama odišla. Keďže voľby sú už teraz a nie v júni, vedenie mesta sa uchýlilo k tomuto populistickému kroku a dovolím si tvrdiť kšeftíku pre kamarátov. A tak máme bytový dom Olympia. Jún je tu čo nevidieť a tie byty mohli počkať. Mesto by malo 250 tisíc € na potrebnejšie veci – napríklad výtlky, ktoré sú po celom meste.

Školy sú na dobrej úrovni, postupne sa všetky opravujú. Zostáva už ak si dobre pamätám len 1. Čo sa týka škôlok je potrebné zabezpečiť nové kapacity pretože dopyt momentálne prevyšuje ponuku.

Senior centrá – v Starom meste je potrebné zriadiť priestory, kde by trávili čas dôchodcovia. Ako vhodné miesto sa mi javí napríklad Domino na Štefánikovej ulici.

Príspevok pri narodení dieťaťa v Nitre funguje.

Priestor pre zlepšenie:

- viac škôlok/rozšíriť kapacity
– pokračovať v rekonštrukcii škôlok, škôl
– dostavba/rekonštrukcia telocviční pri ZŠ
– Senior centrum v Starom meste
– pokračovať vo výstavbe bytov pre mladých

Andrej Sitkey - nezávislý kandidát na poslanca za Chrenovú č. 21

V súčasnosti navštevujú obe moje deti škôlku. Nie som odborníkom na školstvo, a preto sa len pýtam. Prečo deti narodené do 31.08. platia školné 14 € a deti narodené po 1.9. musia do dovŕšenia troch rokov platiť 50 €. Prečo sa musia rodičia skladať na hračky a nové skrinky? Som presvedčený, že podobné otázky si kladú rodičia detí z iných škôlok. Všade naokolo počúvam, že deti sú naša budúcnosť. Preto bol by som veľmi rád, aby sa tieto otázky stali minulosťou.