1. PARKOVANIE

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dušan Damašek - kandidát na primátora Nitry č. 1 a kandidát na poslanca za Chrenovú a Janíkovce č. 4

V súčasnosti asi náš najviac spomínaný problém v meste sa týka parkovania. Trba si uvedomiť, že auto nestojí 5eur a ľudia keď si auto kúpia, tak chcú na ňom aj jazdiť a samozrejme aj bezproblémovo parkovať. Čistý zisk z výberu parkovného je pre mesto cca 100000 eur ročne. Čo predstavuje zhruba 0,15% prínos do rozpočtu mesta. Je to teda úplne zanedbateľná suma na to, koľko starostí je s tým spojených. V Nitre je registrovaných viac ako 40000 motorových vozidiel, to zn. že skoro každý druhý občan vlastní auto alebo iný motorový dopravný prostriedok. Riešiť v tomto stave parkovanie je preto zložité a akékoľvek riešenie bude pre nás nepopulárne. Mesto musí ale parkovanie ponať ako službu obyvateľom. Takže, aby som predstavil môj pohľad, tak sa trochu rozpíšem. Musíme si povedať, že veľkou príčinou daného problému sú autá kt. stoja na jednom mieste celý deň a tiež nedostatok parkovacích miest. Parkovanie bude formou SMS, hlasovým volaním alebo cez internet. Keďže tu mame ale aj zastarané typy parkovacích automatov, tak tie sa budú nahrádzať modernými ( na kt. sa bude dať zadať EČV ). Toto je vec, kt. tu mala byt už min. 10 rokov. Nitra bude mať len jednu zónu parkovania - staré mesto resp. centrum mesta a prvé priľahlé ulice. Parkovanie bude prvých 60 min. bezplatne, potom bude tarifikovanie po 30 min. ale kumulovane. Čiže prvá pol hodina za 0,25 eura, druhá pol hodina tiež za 0,25 eura ale už každá ďalšia hodina za 1 euro. Aby to nebolo také jednoduché, tak bude systém prepojený s EČV vozidla a číslom parkovacieho automatu. V praxi to bude tak, že prídem na parkovisko, chcem si ísť len niečo vybaviť na úrad alebo kúpiť do obchodu, tak na automate alebo na telefóne zadám EČV môjho auta a číslo automatu pri kt. parkujem. Automat mi vytlačí lístok s časom, EČV a lokalitou – telefón prijme spätnú SMS. Následne po 60 minútach s autom odídem. Ak by som chcel naďalej parkovať za 0 eur, tak jedine o minimálne 3 automaty - lokality ďalej. Na rovnakom mieste už len za bežnú cenu. Toto nie je utópia ale zmes systémov, ktoré bežne fungujú v zahraničí. Myslím si, že týmto opatrením by sa zvýšil aj pohyb ľudí na pešej zóne. Ďalšia vec, kt. má na toto celé dopad je to, že mesto nebolo schopné okrem jednej štúdie urobiť niečo s parkovacím domom. Parkovací dom v centre mesta alebo v jeho tesnej blízkosti je pre Nitru nutnosť – je však úplne zbytočne stavať parkovací dom v blízkosti Mlynov. Čo sa týka kontroly, tak napr. v Amstedame majú na to motorové vozidlo tzv. SCAN – A – CAR, kt. dokáže scanovat EČV až pri 50 km/h rýchlosti. Takto sa napríklad dokáže odbremeniť mestská polícia. Na záver by som ešte dodal, že je úplne samozrejmé zrušenie parkovacích kariet pre poslancov a iných privilegovaných ľudí.

Róbert Sitár - nezávislý kandidát na poslanca za Klokočinu č. 31

Často spomínaný problém nášho mesta hlavne pred voľbami. Parkovanie je vizitkou vedenia samosprávy v našom meste a hlavne tých poslancov, ktorí sa chvália, že sú v Mestskom zastupiteľstve už niekoľko volebných období. Mojim cieľom je presadzovanie vytvorenia nových parkovacích miest na nevyužitých plochách. Vytvoriť nové parkovacie miesta vieme zjednosmernením niektorých ulíc, ako je napríklad na Zvolenskej ulici a výstavbou hromadných garáží - parkovacích domov. Parkovacie miesta je potrebné vytvoriť, ale taktiež aj udržiavať. Zanedbané, zarastené parkovacie miesta môžeme vidieť ako aj na mnohých iných uliciach, tak aj na Alexyho ulici. Trošku som smutný z toho, že krajské mesto ako je to naše nemá ešte stále SMS parking. SMS parking nájdeme napríklad už aj vo Veľkom Krtíši s 12 600 obyvateľmi. Uzatvoril by som túto tému vetou, že tak kde je vôľa, tam je cesta, kde je cesta tam sú parkovacie miesta a kde sú parkovacie miesta, tak tam by mal byť v dnešnej dobe určite aj SMS parking.

Andrej Sitkey - nezávislý kandidát na poslanca za Chrenovú č. 21

Téma parkovanie býva šlágrom každých komunálnych volieb. Nie je to inak aj pri týchto voľbách. Ako riešiť problémy s parkovaním v obytných zónach? Riešení sa ponúka niekoľko. Najjednoduchším riešením je zjednosmerňovanie komunikácii priľahlých k obytným domom. Pozitívami sú časová a finančná nenáročnosť, primeraná dostupnosť a najmä zriadenie parkovacích miest bez záberu zelených plôch. Negatívom je predĺženie prístupových trás, ktoré môže vyvolať zhoršenie životného prostredia. Druhým riešením je budovanie klasických parkovacích plôch. Pozitívami sú spravidla dobrá dostupnosť a štandartný komfort parkovania. Negatívami sú nízka efektivita využitia priestoru, časová a finančná náročnosť. Tretím riešením je výstavba hromadných garáží. Pozitívom tohto riešenia je efektívne využitie priestoru, ktorého je na sídlisku nedostatok a komfortné parkovanie. Negatívom je jeho finančná a časová náročnosť ( potrebné povolenia), nie vždy optimálna dostupnosť a zvýšenie intenzity premávky. Napísal som tri možné riešenie, no viacerí budú namietať, že nič nové pod slnkom. Ako teda vyriešiť parkovanie? Podľa mňa by to malo fungovať takto. Na začiatku by sa mala urobiť analýza koľko a aké vozidlá parkujú v záujmovej zóne, koľko je parkovacích miest v súčasnosti, aké priestorové možnosti sú na budovanie parkovísk, hromadných garáží a zjednosmernenie ulíc, ktoré vozidlá chceme so sídliska dostať preč ( napr. nákladné, firemné), kde budú vylúčené vozidlá parkovať a podobne. Na základe tejto analýzy by sa vytvoril komplexný návrh možností rozšírenia parkovania. Návrh by sa prerokoval s občanmi, ktorí by mali možnosť ho pripomienkovať. Po pripomienkovaní by konečné riešenie bolo schválené príslušnými orgánmi a organizáciami. Súčasťou návrhu by bol presný časový plán realizácie jednotlivých opatrení. Okrem uvedených opatrení by sa mali zabezpečiť podmienky, aby ľudia nemali záujem vlastniť auto. Predpokladom je dobre fungujúca hromadná doprava alebo vytvorenie podmienok pre cyklistov.

P.s.1 Pre mňa veľmi otázne a diskutabilné zostáva tzv. rezidentské parkovanie. Čo vy nato?
P.s.2 K spoplatneniu parkovania som sa nedávno vyjadril vo svojom blogu.

Michal Šimonek - nezávislý kandidát na poslanca za Staré mesto č. 20

Upozornenie: môj volebný program neobsahuje prázdne sľuby – je to môj názor a pohľad na nedostatky v Nitre a ich riešenie.

- výstavba parkovacích domov v centre: parkovisko Wilsonovo nábrežie, parkovisko Stapring, podzemné parkovisko Svätoplukovo námestie/Mostná/Župné námestie
- stop zjednosmerňovaniu – jazda po Nitre sa stáva komplikovanejšia práve vďaka jednosmerným uliciam, niekde pomohli, ale problém to nerieši
- parkovanie zdarma na prvých 15 minút pred Hlavnou poštou v Nitre
- stop automatom, ktoré nevydávajú
- nižšia cena za parkovanie pre občanov mesta – občan platiaci si dane by nemal platiť rovnakú sumu ako návštevník Nitry/turista
- Mestská polícia v Nitre nesmie mať ako hlavnú náplň práce osádzanie papúč a vyberanie pokút
- budovanie parkovacích miest na sídliskách v masovejšej forme premyslene a nie na úkor zelene
- zastaviť nezmyselné umiestňovanie automatov na úzke a krátke ulice – suma vynaložená na zakúpenie automatu sa v podstate nikdy nevráti

Pár čísiel: Mestská polícia vybrala na “papučiach” v roku 2013 132 260€, v roku 2014 do konca septemrba 94 650€. Mesto vybralo z automatov na parkovanie za rok 2012 sumu 420 tisíc eur.

Odpoveď na otázku z diskusie: 1. spoplatnenie na parkoviskách na sídlisku je absolútny nezmysel a neschopnosť riešiť parkovanie, 2. nesúhlasím - automaty boli osadené aj na ulice kde sa zmestí len pár áut - takýto automat si na seba nezarobí - takéto automaty sú pod Kalváriou - dosiahlo sa tým len vytlačenie áut o ulicu ďalej, vadí mi aj vytváranie parkovísk bez opravy komunikácie - premaľovaním starej cesty, vadí mi, že automaty nevydávajú a nedá sa zaplatiť cez SMS, parkovanie na trávnikoch, 3. moja predstava - centrum riešiť postavením parkovacích domov, zvyšené mestské časti potrebujú urýchlené dobudovanie spevnených parkovacích plôch - aktuálne tempo je veľmi pomalé - sú ulice na ktorých o parkovisku ani nechyrujú a parkuje sa hlava nehlava. Parkovacie domy na sídliskách sú podľa môjho názoru bezpredmetné - ľudia nebudú parkovať v parkovacom dome 100m od bytovky - koniec koncov za všetko hovorí už dávnejší zámer mesta vybudovať parkovacie domy - občania nemali o to záujem.

Michal Obtulovič - nezávislý kandidát za Čermáň č. 2

Presne ako je spomínané, podľa mňa na parkovaní si chce asi každý 'nahnať body'. Aj napriek tomu, že radšej diskutujem o riešeniach ako kritizujem, musel som to spomenúť. Takže v prvom rade by bolo treba spomenúť, že je nutné obetovať istú časť zelene na vytvorenie nových parkovacích miest, inak nie je kde.Podzemné garáže (to ťažko), Parkovacie domy - predstavte si ako 'pohodlné' je parkovanie v nákupných centrách, pretože to je obdobné. Úplne nijak lebo parkujete už ďaleko od svojho cieľa, samozrejme ak neparkujete rovno pri dverách. Druhá vec, kde by tie parkovacie domy mali akože byť? Takže jediná možná voľba je obetovať zeleň na úkor pohodlnejšieho parkovania. Na obranu svojho argumentu chcem povedať nasledovné: 1. Auto voľakedy mal len niekto, čiže podľa toho aj boli navrhované parkoviská. Nerátalo sa s tým a teraz s tým máme problémy. Dnes má jedna domácnosť aj 2-3 autá, je to možné. 2. Treba povedať, že prvý model napríklad VW golfu bol dlhý len 3,7m a dnes je jeho najaktuálnejšia verzia dlhá 4,2m (nárast o 0,5m). Takže áut nielen pribúda ale sa aj zväčšujú. Preto musí v dnešnej dobe každý vystupovať tak, že to vyzerá ako keby mal ochrnuté nohy. 3. Zeleň by sme samozrejme nezlikvidovali úplne, len by sme ju preniesli na iné miesto, tak aby z nej v konečnom dôsledku neubudlo

Daniel Balko - kandidát na poslanca za mestskú časť Diely, Mlynárce, Kynek a Párovské Háje č. 1

Problém parkovanie v meste má viac rovín. Treba napríklad odlíšiť parkovanie pred bytovkami na sídlisku od parkovania v centre mesta. Taktiež aj na sídliskách sú ulice, kde sa relatívne všetky auta pomestia a problém vytvárajú „cudzie“ autá, od ulíc, kde sa nepomestia ani autá tam bývajúcich obyvateľov (najmä Klokočina a Diely) Jediné riešenie je výstavba nových parkovacích plôch. Rôzne modely regulácie môžu čiastočne pomôcť, ale musia zodpovedať reálnym možnostiam danej lokality. Napríklad je zatiaľ nelogické zaviesť platenie za parkovacie miesto na sídlisku, pokiaľ tam reálne takéto voľné miesto neexistuje. Parkovanie na sídliskách navrhujem riešiť v nasledujúcich krokoch:
1) Spraviť audit všetkých parkovacích miest v Nitre a podľa počtu bytov rozdeliť ulice na také, kde vychádza viac ako jedno parkovacie miesto na byt, kde vychádza aspoň jedno miesto na byt a také, kde je menej miest ako bytov. Nové parkovacie miesta potom riešiť v prvom rade tam, kde najviac chýbajú. Dovoľujem si upozorniť, že riešením v tomto prípade nemusia byť parkovacie domy, ktoré sa môžu nachádzať aj stovky metrov od domu. Jedno parkovacie miesto na byt sa musí nachádzať v blízkosti domu. (Keď som ešte dávnejšie robili prieskum medzi obyvateľmi Dielov, tak sa jasne ukázalo, že záujem o parkovacie miesto v parkovacom dome sa znižuje nielen podľa jeho ceny , ale aj do jeho vzdialenosti. Parkovacie domy sú riešením pre domácnosti, v ktorých je aut viacej.
2) Zamedziť možnosť parkovať pred bytovkami nákladným a úžitkovým vozidlám. Pre tieto vozidlá vyhradiť na sídliskách špeciálne plochy. Tieto plochy nemusia byť nutne pri každej ulici a preto by nemal byť problém ich nájsť a vyhradiť.
3) Na každý bytový dom vyhradiť jedno parkovacie miesto. Je na majiteľovi miesta, či ho využije on alebo ho niekomu poskytne. Toto miesto však podmieniť trvalým pobytom obyvateľov domu v Nitre. Treba stimulovať aj ochotu osôb nahlásiť sa v Nitre na trvalý pobyt, čím sa zvýši príjem mesta z podielových daní.
4) Za ďalšie parkovacie miesta zaviesť ročný poplatok, ktorý by sa týkal aj osôb, ktoré v Nitre bývajú, no nemajú tu trvalý pobyt. Parkovacie miesta na ďalšie autá by už nemuseli byť nutne „hneď“ vedľa domu a mohli by sa vyriešiť aj formou parkovacích domov. Investor ich výstavby by tak mal istotu naplnenie priestoru a návratnosti investície. Fungoval by tak model jedno auto na byt grátis z garantovaným miestom a za ostatné sa platí.
5) Všetky nové domy, ktoré by sa mali stavať schvaľovať len za predpokladu, že ich súčasťou budú aj parkovacie miesta v dostatočnej kapacite. Platí to aj dnes, ale často sa to obchádza, respektíve ako parkovacie miesta slúžia súčasné nedostatočné parkoviská.

Parkovanie v centre mesta opäť spočíva v nedostatku parkovacích miest. Tu je však čiastočný rozdiel v tom, že značnú časť parkovacích miest počas dňa obsadzujú aj návštevníci mesta. Parkovacie miesta v centre mesta sa určite nevyriešia spoplatňovaním ďalších ulíc. Na tento model doplácajú len Nitrania, ktorí majú v centre mesta prácu. Preto treba odlíšiť parkovanie návštevníkov od parkovania osôb, ktoré v meste bývajú alebo tam pracujú. Pokiaľ cieľ cesty návštevníka nemá parkovacie miesto, treba ho zastaviť na záchytnom parkovisku, tak ako sa to robí aj v iných mestách. Parkovacie miesta pre návštevníkov majú dnes iba nákupné centrá a čiastočne krajská nemocnica. Pokiaľ však návštevník smeruje napríklad do úradov, narazí na parkovací problém. Úrad Nitrianskej župy sídli na troch miestach a ani pred jedným nie sú parkovacie miesta pre klientov, podobne parkovisko pred obvodným úradom (bývalý Krajský úrad) slúži len pre ich zamestnancov a aj to nedostačujúco. Záchytné parkoviská bude treba vybudovať na hlavných prístupoch do mesta. (V Krškanoch zo smeru Nové Zámky a Komárno, na Chrenovej zo strany Levíc, Zlatých Moraviec, Vrábel a R1. Starý vjazd z R1 od Bratislavy možno vyriešia aj súčasné parkoviská pred Tescom, Merkury Market a možno postačí rozšíriť parkovisko pod Zoborom vedľa Napervillskej z časti od Topoľčian) Aby však záchytné parkoviská naozaj plnili svoju úlohu, ich samotné postavenie nebude stačiť. Parkovanie na nich sa musí „oplatiť“ S parkovísk bude treba zabezpečiť prehľadnú verejnú dopravu a zaviesť rôzne motivácie. Napríklad, aby parkovací lístok slúžil aj ako lístok na verejnú dopravu a podobne. Až potom sa uvoľnia miesta v centre pre jeho obyvateľov.