4. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Róbert Sitár - nezávislý kandidát na poslanca za Klokočinu č. 31

V našom meste je potrebné realizovať a dohliadať na pravidelné kosenie, hrabanie, udržiavanie a rozvoj mestskej zelene. Čistotu nášho mesta beriem ako samozrejmosť o ktorej nie je potrebné zbytočne veľa rozprávať, mala by to byť priorita každého jedného kandidáta.. Je smutné v akom stave sú detské ihriská a športové ihriská. S revitalizáciou tých, ktoré máme a výstavbou nových musíme začať čo najskôr. Budem trvať na tom, aby si aj súkromní vlastníci svoje pozemky na území mesta udržiavali v súlade s platnou legislatívou. Problém sa vyskytuje hlavne na Petzwalovej ulici, kde je trávnik dlhodobo neudržiavaný, množia sa tam hlodavce a ľudia tento problém na danej ulici už dlhodobo evidujú. Je mojou prioritou pustiť sa do riešenia tejto situácie. Pre seniorov a mamičky jednoduchší pohyb po Klokočine s kočíkmi a vozíkmi. V našom meste potrebujeme viac lavičiek na sedenie. Nie je prípustné, aby si nemali seniori, alebo mamičky s deťmi kde sadnúť v parkoch, alebo detských ihriskách, ktoré sú tu predovšetkým pre nich. Som za rozsiahlu výsadbu stromov a inej vegetácie v našom meste.

Michal Šimonek - kandidát na poslanca za mestskú časť Staré mesto č. 20

Nie som odborník na túto tému, avšak životné prostredie v Nitre si všímam v podstate neustále. Nepáči sa mi, že trávniky v Nitre kosí Košická firma. Naopak sa mi páči križovatka Centro Nitra kde sú v teplých mesiacoch vždy vysadené kvetiny, rovnako trávniky okolo Centro sú pekne pokosené a upravené. Chýba mi viac kvetov a zelene v centre Nitry - stromy na Svätoplukovom námestí sú v zlom stave, trávnaté plochy neupravené, pošlapané. Napríklad ostrovčeky na križovatkách by som premenil z betónových na kvetinové. Za čo by som ako poslanec bojoval je výsadba vhodnejších druhov tráv a rovnako je potrebné trávniky dosadiť aby bolo menej blata. Pekný anglický trávnik by som rád videl pri divadle a tiež pri bývalej lávke. Na sídliskách je situácia odlišná - záleží mi aj na nich. Vyšlapané chodníky cez trávu sú realita, ktorú treba zmeniť. Páčia sa mi kvetináče, ktoré posledné roky pribudli na verejnom osvetlení v Nitre. Veľmi sa zmenila aj tvár ulice - promenády popri Mlynoch - toto je cesta kadiaľ by sa Nitra mala uberať. Nezabúdajme, že čím viac zelene, tým lepšie ovzdušie. V prípade výstavby nových budov, nákupných centier je potrebné určiť koľko stromov vyrúbeme a koľko sa nasadí naspať.