2. DOPRAVA - NÁVRH RIEŠENIA

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Michal Šimonek - kandidát na poslanca za mestskú časť Staré mesto č. 20

Na dopravu v Nitre sa pozerám z viacerých hľadísk. Prvým sú chýbajúce cesty a prepojenia. Južný obchvat Nitry mesto nerieši až tak ako by mal. Preto je potrebné dostavať prepojenie Priemyselná – Dlhá – Levická, spojku z križovatky R1 Selenec pod Zobor, napojenie križovatky Čermáň (R1) poza Krškany na I/64 – tieto menované čiastočne napravia zle riešený južný obchvat. K nim by som ešte pridal potrebu postaviť EXIT Agrokomplex, ktorý by tiež znížil počet áut prechádzajúcich centrom mesta a zároveň by bol použiteľný pre obyvateľov centra, Chrenovej. Za čo by som bojoval je zákaz vjazdu tranzitu centra mesta – samozrejme zásobovanie je potrebné, jedná sa mi len o kamióny, ktoré veľkou rýchlosťou len Nitrou prechádzajú a to hlavne v noci. Zákaz by som osadil na úroveň železničného mosta na Novozámockej ulici. Druhá vec je riešenie existujúcich ciest – chýba napríklad pripravované druhé ľavé odbočenie zo Štúrovej na Štefánikovu v smere od Univerzitného mosta, vnútorný okruh mesta nemá dostatočne kvalitný povrch, chýbajú pruhy pre odbočenie. Najväčším problémom ciest v Nitre je kvalita ich opráv – vo väčšine prípadov len čiastočné rekonštrukcia bez väčšieho efektu a za veľa peňazí – viď Štúrova a Štefánikova ulica. Ich rekonštrukciu som reklamoval avšak bez výsledku (môjmu boju s úradníkmi ohľadom reklamácie sa budem venovať na svojom webe www.nitravolby.info). Treťou oblasťou, ktorá sa týka dopravy je bezpečnostné hľadisko – v Nitre máme len 4 osvetlené priechody pre chodcov čo je veľmi málo pre krajské mesto. Takisto osvetlenie ulíc je biedne – modernizácia je v nedohľadne zrejme. Prispieva to k zníženej bezpečnosti na cestách.

Za zmienku stojí spomenúť napríklad „Vybudovaný“ kruhový objazd na Dolnozoborskej ulici pod Amfiteátrom. Prenosné značenie bolo osadené na starú rozbitú vozovku a tento špás vyšiel mesto na 17 tisíc eur. Nehovoriac o probléme vodičov MHD zastaviť na zastávke za ním.

Andrej Sitkey - nezávislý kandidát na poslanca za Chrenovú č. 21

Problémy dopravy v meste by som rozdelil na dve časti - problém centrálnej mestskej zóny a „okrajových“ častí mesta. Mnohí pri riešení dopravy v centre vkladali nádej do vybudovania R 1 tzv. “južného obchvatu“. Okamih pravdy nastal po spustení premávky na R 1. K zásadnému zníženiu dopravy došlo na Chrenovskej (zníženie o 40 %), no v centre mesta bol zaznamenaný pokles asi o 7 %. Možné riešenia dopravy v centre mesta sú uvedené v územnom pláne centrálnej mestskej zóny. Nosnou myšlienkou územného plánu je posunutie „pešej“ zóny až po mestský úrad. Predpokladom predĺženia je presunutie dopravy z cesty I. triedy, ktorá v súčasnosti vedie po Štefánikovej ulici v smere na Nové Zámky. Podľa územného plánu sa má doprava presunúť z cesty I. triedy na Cintorínsku a Staničnú resp. Československej armády. Predpokladom je rozšírenie Cintorínskej a Staničnej, aby tieto komunikácie mali 4 pruhy, zriadenie semaforov na križovatke s Coboriho, rozšírenie križovatky Cintorínska – Palánok a rozšírenie Československej armády. Vzhľadom na priestorové podmienky je rozšírenie týchto komunikácií podľa mňa nereálne. V prípade, že by sa to len predsa podarilo, premávka má byť vedená po vnútornom dopravnom okruhu, ktorý tvoria ulice Wilsnovo nábrežie –Mostná – Ďurkova – Párovská – Štúrova – Cintorínska – Československej armády.

Čo navrhujem?

1. Na križovatke Štefánikova – Štúrova je nevyhnutné zriadiť druhý pruh pre ľavé odbočenie v smere na Nové Zámky. Zlepšením odbočenia sa odľahčí ulica Československej armády.
2. Zriadenie samostatného pruhu pre ľavé odbočenie na Štefánikovej smerom do Chalúpkovej. Odľahčíme Československej armády a zlepšíme problematický prístup do parkoviska Mlynov.
3. Zriadenie vonkajšieho dopravného okruhu prepojením Novozámockej – Dlhej – Levickej a Jeleneckej.
4. Pre zlepšenie situácie v Mlynárciach a na Kyneku je potrebné obnovenie priameho napojenia cesty III. triedy na R1 v križovatke Lehota resp. Nitra - západ.
5. Pre zlepšenie situácie v Krškanoch je nevyhnutná preloženie cesty I/64 – v úseku Nitra – Komjatice.
6. S nárastom výstavby v Janíkovciach a v susedných obciach bude potrebné prijať opatrenia na Dlhej ulici. V Križovatke s Tr. A. Hlinku je potrebné doplniť odbočovací pruh v smere od centra na Dlhú a v smere z Dlhej na Chrenovskú. Prepojenie Novozámocká – Dlhá môže priniesť zvýšenie dopravy, preto je potrebné pokračovať s prepojením až na Levickú.
7. Osvetlenie priechodov.
8. Zvýšenie bezpečnosti pri školách