? Aktuálne mesto pracuje na vylúčení vozidiel s dĺžkou viac ako 5 metrov a to na Chrenovej.
? Tiež sa pracuje na rezidentskom parkovaní, ktoré stále nebolo spustené. Najprv by malo byť funkčné v Starom meste, neskôr na Chrenovej a Klokočine. Akékoľvek detaily však mesto odmieta zverejniť. Tieto informácie neboli prezradené ani na mestskom zastupiteľstve poslancom.
? Peniaze by mali ísť aj na nové parkovacie miesta. Pôjde však o zlomok potrebných miest.
? Mesto dlhodobo hovorí o budovaní záchytných parkovacích miest, doteraz však nevzniklo ani jedno nové. Všetky existujúce sú miesta, ktoré tu boli.

✔ Z úveru 9 miliónov eur, ktorý si mesto zobralo v roku 2020 pôjde na parkovanie spolu 1 050 000 €. A takto bude rozdelená (zdroj: FB Klokočina - Ing. Ivan Janček referent pre mobilitu a MHD):

Parkovacie automaty = 200 000 €

Zámerom je obstarať približne 30 ks parkovacích automatov, ktoré budú už umožňovať bezhotovostnú platbu platobnou kartou, pri zakúpení parkovacieho oprávnenia na určitý čas, pričom vodič v parkomate zaregistruje svoje EČV na daný počet hodín do parkovacieho systému. Nebude potrebné umiestňovať žiadne parkovacie lístky za okno vozidla.

Kamerový systém = 100 000 €

Ide o automatizovaný systém senzorov na vozidle, ktoré snímajú EČV zaparkovaných vozidiel a porovnáva ich online s aktuálnou databázou parkovacích oprávnení (parkomat, SMS parking, mobil.aplikácia, parkovacie karty). Daný systém má vysokú efektivitu nakoľko dokáže, na rozdiel od osobnej kontroly Msp, skontrolovať aj niekoľko tisíc vozidiel za 1 hodinu (v závislosti od miestnych pomerov). Výsledkom bude oveľa väčšia platobná disciplína vodičov a teda aj príjem do mestského rozpočtu. Taktiež takáto elektronická kontrola je pre mesto finančne oveľa efektívnejšia ako osobná kontrola pochôdzkármi (v prepočte superhrubej mzdy policajta/nákladov na vozidlo/prepočtu skontrolovaných vozidiel človekom a vozidlom).

Softvér = 60 000 €

Hlavný software (mozog) parkovacej politiky na registráciu parkovacích oprávnení + mobilná aplikácia pre občanov. Zahŕňa aj systém pre pracovníkov MsÚ na evidenciu prideľovania parkovacích kariet. Zhromažďuje všetky údaje o parkovacích oprávneniach všetkými spôsobmi (SMS, parkomat, aplikácia, web,...) a dáva túto informáciu aj Mestskej polícii.

Projektová dokumentácia = 70 000 €

PD na projekty dopravného značenia a projekty budovania parkovacích miest pri postupnom zavádzaní systému do jednotlivých pásiem.

Nové parkovacie miesta = 570 000 €

Prípravná a projektová dokumentácia = 50 000 €

Ako vidíme z rozdelenia investícií do parkovania v Nitre, mesto sa vydalo opačným smerom. Na nové parkovacie miesta dá smiešnu sumu - za 570-tisíc eur bude možné postaviť približne 140 parkovacích miest (jedno parkovacie miesto vychádza na približne 4-tisíc eur). Nitra potrebuje takých miest stovky. Kamerový systém softvér a monitorovacie auto je v tejto situácii v Nitre úplne nezmyslené. Tieto opatrenia slúžia len na výber daní a nie na riešenie problému s parkovaním. Opäť na to doplatia len občania.