Nitriansko-bratislavské trio uspelo v súťaži návrhov, ktoré hodnotila odborná porota. Tá ocenila najmä nadväznosť na históriu, hravosť a exkluzívne písmo Glagolic Neue, ktoré víťazi vytvorili špeciálne pre Nitru.

“Systém vizuálnej identity v podaní štúdia Andrej & Andrej je konzervatívny a hravý zároveň. Umožňuje kontinuálne variácie pri označovaní mestských organizácií či vytváraní nových symbolov a príbehov,” hovorí Boris Meluš z Únie grafických dizajnérov Slovenska a člen poroty.

Grafická dizajnérka Ľubica Segečová označila návrh za silne patriotický, nie však patetický. “S historickým symbolom pracuje odvážne, no zároveň s patričným rešpektom. Má potenciál byť inkluzívny a schopnosť komunikovať naprieč generáciami a sociálnymi i kultúrnymi vrstvami. Výhodou je systém "ilustrácií", ktoré môžu byť identitou a obsahom zároveň”.

Členkou poroty bola aj držiteľka českej národnej ceny za dizajn za návrh vizuálneho štýlu mesta Brno, Věra Marešová. Na víťaznom návrhu vyzdvihla jasnú, výraznú identitu rozohrávajúcu heraldický znak, ktorému dáva ďalší rozmer. “Vytvorený font je ďalším funkčným doplnkom vizuálneho štýlu,” dodáva Marešová.

Dohoda o spolupráci medzi mestom Nitra a dizajnérmi (Andrej Barčák, Andrej Čanecký, Martin Kahan) zahŕňa okrem vypracovania dizajn manuálu aj prípravu podkladov a šablón pre aplikáciu jednotlivých prvkov vizuálnej identity, prípravu a grafickú úpravu textov, prípravu podkladov na tlač, grafické spracovanie dát, fotografií, grafov a ostatných aplikácii vizuálnej identity. Víťazné štúdio zabezpečí aj školenie interných grafických pracovníkov mestského úradu na prácu s novou vizuálnou identitou.

Práce na samotnom manuáli budú trvať približne dva mesiace. Celková doba spolupráce medzi štúdiom Andrej & Andrej a mestom potrvá do vyčerpania finančného limitu 19 tisíc eur bez DPH, najneskôr však do 31.12.2022.Zdroj: Mesto Nitra