✖ 1. Základným problémom Nitry je nedobudovaná sieť parkovacích miest/parkovísk. Všetky prostriedky by mali ísť práve na tieto. Až následne logicky riešiť rezidentské parkovanie, rozdávať ľuďom karty a monitorovať vozidlá. Je absurdné, aby na jednej ulici bolo 30 parkovacích miest, na vedľajšej 5 prípadne 0. Nové miesta v podstate pribúdajú len pomaly, niekde vôbec.

✖ 2. Zóny zákazu státia - neplnia svoju funkciu, nie sú priebežne a automaticky riešené priestupky políciou - J. Vuruma, Mostná ulica, Kmeťkova, Štúrova (tu sa situácia oproti minulým rokom zlepšila). Okrem opatrení zo strany polície je potrebné osadiť na ulice stĺpiky. Týmto bude problém vyriešený a odbremení sa aj mestská polícia. Je nutné rozšíriť zóny aj na ďalšie ulice a niektoré posunúť - napríklad na Štefánikovej ulici od mestského úradu posun po križovatku so Staničnou ulicou, na Štúrovej ulici od VBC po kruhový objazd.

✖ 3. Obytné zóny: v obytných zónach je povolené parkovanie len na vyznačených parkoviskách, toto sa však nedodržiava, polícia priestupky toleruje. Práve z dôvodu nedostatku parkovacích miest. Je potrebné po dobudovaní parkovacích miest a vylúčení vozidiel, ktoré v danej časti nemajú čo parkovať, riešiť priestupky zo strany polície.

✖ 4. Parkovanie vo vnútroblokoch: na Párovciach, ale aj pod Kalváriou platí, že kým hlavné cesty sú spoplatnené a vyznačené, vnútrobloky sú bez regulácie. Zaparkuje tu v podstate hocikto. Tam, kde parkovacie miesta absentujú, parkuje sa kam oko dovidí bez ohľadu na povrch. V niektorých prípadoch "rezidentom" blokujú miesta "cudzie" vozidlá. Hlavne v okolí úradov a iných navštevovaných miest. Rezidentské parkovanie je potrebné teda rozšíriť všade, základom je však vybudovanie parkovacích miest.

✖ 5. Parkovanie na zeleni, vytváranie parkovísk načierno: zjavne už občanom došla trpezlivosť, po meste často vidím zničené trávniky, blato a vyjazdené koľaje, plochy zasypané štrkom. Toto je neakceptovateľné a je potrebné, aby toto riešila polícia. Ľudia si zvykli, že je to v poriadku. Nedávno mi k tejto téme prišla odpoveď z mestského úradu, citujem: "Momentálne sa sústredíme aj na riešenie konkrétnych problémov jednotlivých vnútroblokov a nelegálnych parkovísk". Osobne som sa snažil riešiť niekoľko takýchto miest, kde vodiči nielen poškodzujú dlhodobo zeleň, ale aj jazdia cez chodníky. Do dnešného dňa bez úspechu - moje podnety sú odignorované.

✖ 6. Dodávky: na Chrenovej, ale aj pod Kalváriou sú v hojnom počte. Zaberajú viac ako 1 parkovacie miesto, patria do areálov firiem a nie "pod okná" bytoviek. Od 1.1.2021 platí zákaz parkovania vozidiel nad 5,3m pod Kalváriou. Nakoľko však mesto Nitra vydávalo karty až do konca roka 2020, zmeny zbadáme až od roku 2022. Aj to však len od 8 do 16:00 hod. Vozidlá nad 5,3m je potrebné vylúčiť počas celého dňa a noci. Samozrejme výnimku treba udeliť kuriérom, sťahovákom, opravárom a podobne. Vtedy sa však nejedná o dlhodobé parkovanie.

✖ 7. Nelogické a nedotiahnuté spoplatnenie ulíc: za posledných 20 rokov sa postupne okrem centrálnej zóny spoplatňovali uličky pod Kalváriou. Nepochopiteľne však mesto spoplatnilo len vybrané ulice, čo zakaždým spôsobilo presun vozidiel na susednú bezplatnú ulicu. Postupne tak mesto vytlačilo autá do ulíc k rieke na Wilsonovo nábrežie. V roku 2020 mesto odsúhlasilo zjednosmernenie a spoplatnenie Wilsonovho nábrežia od Chalupkovej po Jánošíkovu ulicu, ulice Jánošíkova a Kukučínova. Ulica Kalinčiakova už jednosmerná je, bude spoplatnená. Poslednou ulicou bez spoplatnenia zostane Moyzesova, kde už teraz parkuje kde-kto zadarmo a s porušovaním predpisov - parkovanie na chodníku bez ponechania 1,5m pre chodcov. Situácia pod Kalváriou tak zostane nedoriešená. Znovu spomeniem vnútrobloky, ktoré zostávajú nespoplatnené.

✖ 8. Spoplatnené hodiny: od 8 do 16:00 hod. V tomto čase očakávame, že budú rezidenti v práci. Po návrate domov by mal rezident zaparkovať pred miestom svojho bydliska. Keďže je však spoplatnenie len do 16:00 hod. a dodávky môžu rovnako parkovať po 16:00 hod., nenašiel som logiku v tomto čase. Po 16:00 hod. teda môže zaparkovať cudzinec aj 10 dodávok (nadnesene) a rezident má smolu. Bavíme sa o rezidentovi, ktorý si platí parkovaciu kartu... Rezidentské parkovanie by malo byť platné po celý deň a noc. V opačnom prípade stráca zmysel.

✖ 9. Vraky, dlhodobo odstavené vozidlá: na tomto sa priebežne pracuje - mestská polícia rieši vozidlá bez platnej EK a TK a tiež vozidlá, ktoré stoja bez pohybu viac ako 60 dní. Z ulíc mesta tak už bolo odstránených niekoľko desiatok vozidiel.

✖ 10. Dve a viac vozidiel na jeden byt: v súčasnosti mesto nevie, kto vlastní koľko vozidiel a v koľko majiteľov býva v jednom byte. Pri bytovke tak parkuje majiteľ 4 vozidlá, uberá tak miesto susedom, ktorí majú povedzme auto jedno. V Starom meste je na spoplatnených uliciach možné získať až 3 karty na jednu adresu. Aktuálne teda môže ísť o 3 dodávky v najhoršom prípade. Aby sme reálne zabezpečili parkovanie pre čo najväčší počet vozidiel, je potrebné obmedziť karty na maximálne 2 na domácnosť.

✖ 11. Absencia zábran - parkovacie stĺpiky: podľa mojich informácií zatiaľ snaha mesta o osadenie stĺpikov na niektoré ulice v Nitre nebola úspešná, Krajský dopravný inšpektorát v Nitre ich nepovolil. Je to škoda, stĺpiky sú bežnou súčasťou ulíc po celom svete, sú mestotvorným prvkom a okrem vyriešenia problémov s parkovaním prinášajú bezpečnosť pre chodcov.

✖ 12. Nerešpektovanie značiek: zákaz vjazdu - problém pri parkoviskách pri bytovkách - polícia nemá právomoci pokiaľ nevidí vozidlo vchádzať od zákazu. Toto je prípad aj podhradia, kde neplatia žiadne predpisy a z lokality, ktorá by mala byť prakticky bez áut, je jedna veľká anarchia.

✖ 13. Vodorovné značenie: na spoplatnených uliciach je použitý náter - modrá prerušovaná farba. Na viacerých uliciach však čiary poriadne nevidno. Je potrebná obnova značenia.

✖ 14. Po splnení všetkých podmienok bude v Nitre možné zavedenie rezidentského parkovania. Dovtedy to bude len nedotiahnutý a neférový systém bez efektu.

✖ 15. Ako posledný bod pridávam riešenie parkovania, ktoré bolo zamietnuté KDI - ide o parkovanie pred hlavnou poštou a pred stanicami. Tu by postačilo 15-minútové bezplatné parkovanie. Škoda, zamietnutie opäť len poškodí občanov...