? O záchytných parkoviskách sa v Nitre hovorí už dlho. Aktuálne sú za takéto parkoviská považované: 1. parkovisko na Štúrovej ulici pri kruhovom objazde - malé a plné parkovisko, kde parkujú obyvatelia bytoviek v okolí - nevhodné pre potreby záchytného parkoviska, 2. parkovisko pri atletickom štadióne - veľké parkovisko, kde je povolené parkovať len osobným autám a autobusom. Toto je využívané napríklad počas výstav, športových podujatí, 3. parkovisko pod hradom pri zimnom štadióne - veľké parkovisko, v čase víkendov a športových podujatí je plné. Z hľadiska budúcnosti nevhodné ako záchytné parkovisko - dôvodom je zámer vylúčiť autá z hradného kopca - autá sa presunú sem, zámer mesta postaviť novú halu v areáli futbalového štadióna.

? Oficiálne mestom plánované záchytné parkoviská sú nasledovné: 2x pri zjazde z rýchlostnej cesty R1 exit Východ a R1 exit Juh), jedno pri autobusovej a vlakovej stanici a štvrté pri Metre na Hlohoveckej ulici. Parkoviská pri zjazdoch sú v poriadku, v prípade vlakovej a autobusovej stanice ide o nezmysel - nie je pri nich dostatok miesta. Už teraz je parkovisko pred vlakovou stanicou plné áut, ktoré sem parkujú cezpoľní. Parkovisko pri autobusovej stanici už nie je dostupné celé pre verejnosť. Na väčšej časti parkujú autobusy. Pozemok nepatrí mestu. Parkovanie pri Metre je parkovanie na súkromnom pozemku - toto nemožno považovať za seriózne riešenie parkovania mestom.

Parkovanie Nitra, záchytné parkovisko