V tomto článku by som chcel popísať aktuálny stav parkovanie v Nitre podľa jednotlivých mestských častí, identifikovať jednotlivé problémy, pozrieť sa na zámer mesta a trúfnuť si predpovedať najbližšiu budúcnosť.

Aktuálny stav

Parkovanie v Nitre je dlhodobo jeden veľký chaos - platia aj neplatia rôzne predpisy. Na jednej ulici je parkovanie vyznačené, na vedľajšej už nie, na tretej sú osadené značky, na štvrtej neplatí vôbec nič... zhrňme si, čo všetko je v platnosti v uliciach Nitry:

? Všeobecné platné zákony: a) parkovanie na chodníku pri zachovaní 1.5m, b) parkovanie na vyznačených parkoviskách, c) parkovanie v obytných zónach na vyznačených parkoviskách, d) parkovanie na vyznačených platených miestach
? Zákazy: a) zóna zákazu státia - platí pre cestu aj chodník, b) zákaz státia, c) zákaz vjazdu (parkovisko)

Všetky menované sa nedodržiavajú, sú buď tolerované políciou, opakovane riešené políciou bez vyriešenia, alebo neriešené. Parkovanie rieši len mestská polícia. Mestský úrad vykazuje nečinnosť pri riešení takýchto problémov.


Klokočina a Diely: v mestskej časti Klokočina, najväčšom sídlisku v Nitre, je samozrejme nedostatok parkovacích miest. Situácia sa mení v závislosti na hustote panelákov, dostatku priestoru a stave budovania parkovacích miest. Na Klokočine je od 1. júna 2017 vytvorená zóna, v ktorej platí zákaz státia pre vozidlá nad 5,0 m t.j. osobné aj nákladné, pričom obmedzenie platí v čase od 18,00 hod. do 08,00 hod. Pre vozidlá nad 5m sú vyhradené parkovacie miesta na Hviezdoslavovej, Kmeťovej a Dolnočermánskej ulici (po Golianovu). Na sídlisku sú tiež vytvorené obytné zóny. Parkuje sa však všade, kde je voľné miesto. Rezidentské parkovanie na Klokočine neexistuje.

Foto - vylúčenie vozidiel nad 5,0m + parkovanie v obytnej zóne (proti predpisom)

Parkovanie Klokočina Parkovanie Klokočina Parkovanie Klokočina


Chrenová: na sídlisku Chrenová, druhom najväčšom sídlisku v Nitre, je tiež nedostatok parkovacích miest. Na Chrenovej síce v roku 2019 mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo nariadenie, podľa ktorého platí zákaz státia pre nákladné autá nad 3,5t a vozidlá s dĺžkou viac ako 5m (dodávky) a to v čase od 18:00 do 8:00 hod., do dnešného dňa však toto nariadenie neprešlo do praxe. Podľa mojich posledných informácií z decembra 2020 je potrebné upraviť projektovú dokumentáciu, ktorú musí schváliť KDI. Ide o pomerne veľkú úpravu a zmenu dopravy. Na Chrenovej sa tiež parkuje všade, kde je voľné miesto. Rezidentské parkovanie neexistuje.

Parkovanie Chrenová Parkovanie Chrenová Parkovanie Chrenová Parkovanie Chrenová Parkovanie Chrenová Parkovanie Chrenová


Staré mesto: v tejto mestskej časti rozlišujeme parkovanie v historickej časti, kde je parkovanie spoplatnené, alebo regulované zónou zákazu státia. Zóna zákazu státia siaha od Mestského úradu v Nitre (Štefánikova) po VBC (Štúrova), J. Vuruma, Mostná ulica, Kmeťkova, uličky priľahlé k Wilsonovmu nábrežiu a ďalšie. V historickom centre do roku 2020 platili aj tzv. zamestnanecké parkovacie karty, ktoré využívali zamestnanci. Tieto však boli zrušené. V obytných častiach Starého mesta akou sú Párovce a Kalvária sa parkuje tiež systémom - kde nie je spoplatnené, tam zaparkujem. Vo vnútroblokoch sa parkuje zadarmo, často na zeleni/blate. Na niektorých uliciach je presne 0 parkovacích miest. Pod Kalváriou sú ulice zjednosmerňované. Tento rok by mali pribudnúť ďalšie zjednosmernené a spoplatené ulice. Táto mestská časť na rozdiel od iných trpí návštevníkmi úradov, zamestnancov, návštevníkov mesta a podnikov. Pod Kalváriou napríklad mesto postupne vytlačilo autá až k rieke, dôvodom bolo nelogické a nesystematické spoplatnenie ulíc. Vodiči tak parkujú zadarmo na nespoplatnených ulici, pristupky sú políciou prehliadané. Rezidentské parkovanie v nedohľadne.


Parkovanie na Párovciach spoplatnené parkovanie verzus anarchia

Parkovanie Párovce Parkovanie Párovce Parkovanie Párovce Parkovanie Párovce


Parkovanie pod hradom - miesto kde neplatí dopravné značenie

Parkovanie Kalvária Parkovanie Kalvária


Parkovanie pri budove súdu - porušovanie predpisov, bez zásahu polície

Parkovanie Staré mesto


Bezplatné parkovanie na Wilsonovom nábreží - neregulované, chaosné

Parkovanie Staré mesto


Parkovanie pod Kalváriou - autá parkujúce na nespoplatnených uliciach, absencia parkovacích miest

Parkovanie Staré mesto Parkovanie Staré mesto Parkovanie Staré mesto Parkovanie Staré mesto


Parkovanie na Staničnej ulici a na Štefánikovej - na chodníku

Parkovanie Staré mesto Parkovanie Staré mesto


Čermáň, Kynek, Párovské háje, Janíkovce, Dražovce: situácia v týchto častiach so zástavbou rodinných domov je približne rovnaká - je bežné parkovať autá na chodníku na ulici, ľudia sú leniví parkovať vo dvore svojho domu. V nových častiach sú ulice veľmi úzke, absentujú aj chodníky a nie je možné tu vybudovať ucelené parkoviská.? O záchytných parkoviskách sa v Nitre hovorí už dlho. Aktuálne sú za takéto parkoviská považované: 1. parkovisko na Štúrovej ulici pri kruhovom objazde - malé a plné parkovisko, kde parkujú obyvatelia bytoviek v okolí - nevhodné pre potreby záchytného parkoviska, 2. parkovisko pri atletickom štadióne - veľké parkovisko, kde je povolené parkovať len osobným autám a autobusom. Toto je využívané napríklad počas výstav, športových podujatí, 3. parkovisko pod hradom pri zimnom štadióne - veľké parkovisko, v čase víkendov a športových podujatí je plné. Z hľadiska budúcnosti nevhodné ako záchytné parkovisko - dôvodom je zámer vylúčiť autá z hradného kopca - autá sa presunú sem, zámer mesta postaviť novú halu v areáli futbalového štadióna.

? Oficiálne mestom plánované záchytné parkoviská sú nasledovné: 2x pri zjazde z rýchlostnej cesty R1 exit Východ a R1 exit Juh), jedno pri autobusovej a vlakovej stanici a štvrté pri Metre na Hlohoveckej ulici. Parkoviská pri zjazdoch sú v poriadku, v prípade vlakovej a autobusovej stanice ide o nezmysel - nie je pri nich dostatok miesta. Už teraz je parkovisko pred vlakovou stanicou plné áut, ktoré sem parkujú cezpoľní. Parkovisko pri autobusovej stanici už nie je dostupné celé pre verejnosť. Na väčšej časti parkujú autobusy. Pozemok nepatrí mestu. Parkovanie pri Metre je parkovanie na súkromnom pozemku - toto nemožno považovať za seriózne riešenie parkovania mestom.

Parkovanie Nitra, záchytné parkovisko✖ 1. Základným problémom Nitry je nedobudovaná sieť parkovacích miest/parkovísk. Všetky prostriedky by mali ísť práve na tieto. Až následne logicky riešiť rezidentské parkovanie, rozdávať ľuďom karty a monitorovať vozidlá. Je absurdné, aby na jednej ulici bolo 30 parkovacích miest, na vedľajšej 5 prípadne 0. Nové miesta v podstate pribúdajú len pomaly, niekde vôbec.

✖ 2. Zóny zákazu státia - neplnia svoju funkciu, nie sú priebežne a automaticky riešené priestupky políciou - J. Vuruma, Mostná ulica, Kmeťkova, Štúrova (tu sa situácia oproti minulým rokom zlepšila). Okrem opatrení zo strany polície je potrebné osadiť na ulice stĺpiky. Týmto bude problém vyriešený a odbremení sa aj mestská polícia. Je nutné rozšíriť zóny aj na ďalšie ulice a niektoré posunúť - napríklad na Štefánikovej ulici od mestského úradu posun po križovatku so Staničnou ulicou, na Štúrovej ulici od VBC po kruhový objazd.

✖ 3. Obytné zóny: v obytných zónach je povolené parkovanie len na vyznačených parkoviskách, toto sa však nedodržiava, polícia priestupky toleruje. Práve z dôvodu nedostatku parkovacích miest. Je potrebné po dobudovaní parkovacích miest a vylúčení vozidiel, ktoré v danej časti nemajú čo parkovať, riešiť priestupky zo strany polície.

✖ 4. Parkovanie vo vnútroblokoch: na Párovciach, ale aj pod Kalváriou platí, že kým hlavné cesty sú spoplatnené a vyznačené, vnútrobloky sú bez regulácie. Zaparkuje tu v podstate hocikto. Tam, kde parkovacie miesta absentujú, parkuje sa kam oko dovidí bez ohľadu na povrch. V niektorých prípadoch "rezidentom" blokujú miesta "cudzie" vozidlá. Hlavne v okolí úradov a iných navštevovaných miest. Rezidentské parkovanie je potrebné teda rozšíriť všade, základom je však vybudovanie parkovacích miest.

✖ 5. Parkovanie na zeleni, vytváranie parkovísk načierno: zjavne už občanom došla trpezlivosť, po meste často vidím zničené trávniky, blato a vyjazdené koľaje, plochy zasypané štrkom. Toto je neakceptovateľné a je potrebné, aby toto riešila polícia. Ľudia si zvykli, že je to v poriadku. Nedávno mi k tejto téme prišla odpoveď z mestského úradu, citujem: "Momentálne sa sústredíme aj na riešenie konkrétnych problémov jednotlivých vnútroblokov a nelegálnych parkovísk". Osobne som sa snažil riešiť niekoľko takýchto miest, kde vodiči nielen poškodzujú dlhodobo zeleň, ale aj jazdia cez chodníky. Do dnešného dňa bez úspechu - moje podnety sú odignorované.

✖ 6. Dodávky: na Chrenovej, ale aj pod Kalváriou sú v hojnom počte. Zaberajú viac ako 1 parkovacie miesto, patria do areálov firiem a nie "pod okná" bytoviek. Od 1.1.2021 platí zákaz parkovania vozidiel nad 5,3m pod Kalváriou. Nakoľko však mesto Nitra vydávalo karty až do konca roka 2020, zmeny zbadáme až od roku 2022. Aj to však len od 8 do 16:00 hod. Vozidlá nad 5,3m je potrebné vylúčiť počas celého dňa a noci. Samozrejme výnimku treba udeliť kuriérom, sťahovákom, opravárom a podobne. Vtedy sa však nejedná o dlhodobé parkovanie.

✖ 7. Nelogické a nedotiahnuté spoplatnenie ulíc: za posledných 20 rokov sa postupne okrem centrálnej zóny spoplatňovali uličky pod Kalváriou. Nepochopiteľne však mesto spoplatnilo len vybrané ulice, čo zakaždým spôsobilo presun vozidiel na susednú bezplatnú ulicu. Postupne tak mesto vytlačilo autá do ulíc k rieke na Wilsonovo nábrežie. V roku 2020 mesto odsúhlasilo zjednosmernenie a spoplatnenie Wilsonovho nábrežia od Chalupkovej po Jánošíkovu ulicu, ulice Jánošíkova a Kukučínova. Ulica Kalinčiakova už jednosmerná je, bude spoplatnená. Poslednou ulicou bez spoplatnenia zostane Moyzesova, kde už teraz parkuje kde-kto zadarmo a s porušovaním predpisov - parkovanie na chodníku bez ponechania 1,5m pre chodcov. Situácia pod Kalváriou tak zostane nedoriešená. Znovu spomeniem vnútrobloky, ktoré zostávajú nespoplatnené.

✖ 8. Spoplatnené hodiny: od 8 do 16:00 hod. V tomto čase očakávame, že budú rezidenti v práci. Po návrate domov by mal rezident zaparkovať pred miestom svojho bydliska. Keďže je však spoplatnenie len do 16:00 hod. a dodávky môžu rovnako parkovať po 16:00 hod., nenašiel som logiku v tomto čase. Po 16:00 hod. teda môže zaparkovať cudzinec aj 10 dodávok (nadnesene) a rezident má smolu. Bavíme sa o rezidentovi, ktorý si platí parkovaciu kartu... Rezidentské parkovanie by malo byť platné po celý deň a noc. V opačnom prípade stráca zmysel.

✖ 9. Vraky, dlhodobo odstavené vozidlá: na tomto sa priebežne pracuje - mestská polícia rieši vozidlá bez platnej EK a TK a tiež vozidlá, ktoré stoja bez pohybu viac ako 60 dní. Z ulíc mesta tak už bolo odstránených niekoľko desiatok vozidiel.

✖ 10. Dve a viac vozidiel na jeden byt: v súčasnosti mesto nevie, kto vlastní koľko vozidiel a v koľko majiteľov býva v jednom byte. Pri bytovke tak parkuje majiteľ 4 vozidlá, uberá tak miesto susedom, ktorí majú povedzme auto jedno. V Starom meste je na spoplatnených uliciach možné získať až 3 karty na jednu adresu. Aktuálne teda môže ísť o 3 dodávky v najhoršom prípade. Aby sme reálne zabezpečili parkovanie pre čo najväčší počet vozidiel, je potrebné obmedziť karty na maximálne 2 na domácnosť.

✖ 11. Absencia zábran - parkovacie stĺpiky: podľa mojich informácií zatiaľ snaha mesta o osadenie stĺpikov na niektoré ulice v Nitre nebola úspešná, Krajský dopravný inšpektorát v Nitre ich nepovolil. Je to škoda, stĺpiky sú bežnou súčasťou ulíc po celom svete, sú mestotvorným prvkom a okrem vyriešenia problémov s parkovaním prinášajú bezpečnosť pre chodcov.

✖ 12. Nerešpektovanie značiek: zákaz vjazdu - problém pri parkoviskách pri bytovkách - polícia nemá právomoci pokiaľ nevidí vozidlo vchádzať od zákazu. Toto je prípad aj podhradia, kde neplatia žiadne predpisy a z lokality, ktorá by mala byť prakticky bez áut, je jedna veľká anarchia.

✖ 13. Vodorovné značenie: na spoplatnených uliciach je použitý náter - modrá prerušovaná farba. Na viacerých uliciach však čiary poriadne nevidno. Je potrebná obnova značenia.

✖ 14. Po splnení všetkých podmienok bude v Nitre možné zavedenie rezidentského parkovania. Dovtedy to bude len nedotiahnutý a neférový systém bez efektu.

✖ 15. Ako posledný bod pridávam riešenie parkovania, ktoré bolo zamietnuté KDI - ide o parkovanie pred hlavnou poštou a pred stanicami. Tu by postačilo 15-minútové bezplatné parkovanie. Škoda, zamietnutie opäť len poškodí občanov...? Uvediem špeciality, ktoré sú v Nitre reálne. Napríklad Smetanova ulica pod Kalváriou, kde je presne 0 parkovacích miest, ulica je však spoplatnená. Alebo spomínané vylúčenie vozidiel nad 5,3m a spoplatnenie parkovania ale len od 8 do 16:00 hod. Nezmyslom je aj zakúpenie si parkovacej karty rezidentom, zatiaľ čo "cudzinec" si mimo 8:00 až 16:00 hod. parkuje zadarmo. Cudzinec pritom neplatí mestu žiadne dane. Stačí ak je v tomto čase niekde v práci. Rezident platiaci si dane si zaplatí aj za kartu, ak chce komfortne parkovať. Absurdné je aj "papučovanie" mestskou políciou, ktorá denne obieha spoplatené ulice, tieto nespoplatnené kde vozidlá nestoja v súlade s predpismi, ignorujú. A áno aj v prípade, že sú upozornení. V lepšom prípade je nahlásená ulica zaradená do akéhosi zoznamu a je kontrolovaná. Nie však automaticky. Je potrebné upozorniť. Nie je to férové.? Aktuálne mesto pracuje na vylúčení vozidiel s dĺžkou viac ako 5 metrov a to na Chrenovej.
? Tiež sa pracuje na rezidentskom parkovaní, ktoré stále nebolo spustené. Najprv by malo byť funkčné v Starom meste, neskôr na Chrenovej a Klokočine. Akékoľvek detaily však mesto odmieta zverejniť. Tieto informácie neboli prezradené ani na mestskom zastupiteľstve poslancom.
? Peniaze by mali ísť aj na nové parkovacie miesta. Pôjde však o zlomok potrebných miest.
? Mesto dlhodobo hovorí o budovaní záchytných parkovacích miest, doteraz však nevzniklo ani jedno nové. Všetky existujúce sú miesta, ktoré tu boli.

✔ Z úveru 9 miliónov eur, ktorý si mesto zobralo v roku 2020 pôjde na parkovanie spolu 1 050 000 €. A takto bude rozdelená (zdroj: FB Klokočina - Ing. Ivan Janček referent pre mobilitu a MHD):

Parkovacie automaty = 200 000 €

Zámerom je obstarať približne 30 ks parkovacích automatov, ktoré budú už umožňovať bezhotovostnú platbu platobnou kartou, pri zakúpení parkovacieho oprávnenia na určitý čas, pričom vodič v parkomate zaregistruje svoje EČV na daný počet hodín do parkovacieho systému. Nebude potrebné umiestňovať žiadne parkovacie lístky za okno vozidla.

Kamerový systém = 100 000 €

Ide o automatizovaný systém senzorov na vozidle, ktoré snímajú EČV zaparkovaných vozidiel a porovnáva ich online s aktuálnou databázou parkovacích oprávnení (parkomat, SMS parking, mobil.aplikácia, parkovacie karty). Daný systém má vysokú efektivitu nakoľko dokáže, na rozdiel od osobnej kontroly Msp, skontrolovať aj niekoľko tisíc vozidiel za 1 hodinu (v závislosti od miestnych pomerov). Výsledkom bude oveľa väčšia platobná disciplína vodičov a teda aj príjem do mestského rozpočtu. Taktiež takáto elektronická kontrola je pre mesto finančne oveľa efektívnejšia ako osobná kontrola pochôdzkármi (v prepočte superhrubej mzdy policajta/nákladov na vozidlo/prepočtu skontrolovaných vozidiel človekom a vozidlom).

Softvér = 60 000 €

Hlavný software (mozog) parkovacej politiky na registráciu parkovacích oprávnení + mobilná aplikácia pre občanov. Zahŕňa aj systém pre pracovníkov MsÚ na evidenciu prideľovania parkovacích kariet. Zhromažďuje všetky údaje o parkovacích oprávneniach všetkými spôsobmi (SMS, parkomat, aplikácia, web,...) a dáva túto informáciu aj Mestskej polícii.

Projektová dokumentácia = 70 000 €

PD na projekty dopravného značenia a projekty budovania parkovacích miest pri postupnom zavádzaní systému do jednotlivých pásiem.

Nové parkovacie miesta = 570 000 €

Prípravná a projektová dokumentácia = 50 000 €

Ako vidíme z rozdelenia investícií do parkovania v Nitre, mesto sa vydalo opačným smerom. Na nové parkovacie miesta dá smiešnu sumu - za 570-tisíc eur bude možné postaviť približne 140 parkovacích miest (jedno parkovacie miesto vychádza na približne 4-tisíc eur). Nitra potrebuje takých miest stovky. Kamerový systém softvér a monitorovacie auto je v tejto situácii v Nitre úplne nezmyslené. Tieto opatrenia slúžia len na výber daní a nie na riešenie problému s parkovaním. Opäť na to doplatia len občania.
? Môj súkromný odhad je, že minimálne najbližších 5 rokov nebude možné spustiť plnohodnotné rezidentské parkovanie a teda minimálne najbližších 5 rokov bude v Nitre prevládať chaos a nedostatok parkovacích miest.