Aktualizácia 14. október - nakoniec súťaž zrušená nebude, pretože v súťaži je už jeden uchádzač. Súťaž teda prebehne, zámer však bude realizovaný budúci rok.

Aktualizácia 12. október - súťaž bola zrušená, alebo presnejšie odložená na budúci rok. Dôvodom je fakt, že táto investícia nie je krytá rozpočtom, rovnako by boli porušené rozpočtové pravidlá. A verím, že si niekto uvedomil aj fakty, ktoré sú spomenuté v článku nižšie.

Mesto Nitra zverejnilo výzvu na obstaranie na zakázku "Manuál tvorby verejných priestranstiev pre mesto Nitra". Tento dokument bude základným materiálom, ktorý bude samospráva používať v procese plánovania, návrhov, realizácie, správy a údržby verejného priestoru v meste.

"Manuál sa bude venovať všetkým zložkám a súčastiam verejných priestranstiev – mobiliáru, verejnej zeleni /stromy, kry, byliny/, dopravným prvkom, technickej infraštruktúre a umeleckým dielam vo verejnom priestore," píše sa v zadaní zákazky.

"Hlavným cieľom je, aby mal Útvar hlavného architekta a samospráva k dispozícii materiál so základnými pravidlami tvorby nových a úpravách a rekonštrukciách existujúcich verejných priestranstiev, ktorého používanie prispeje k vytváraniu kvalitného a prívetivého prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta Nitra," píše sa ďalej v zadaní. Nájdete ho na webovej stránke mesta.

Predpokladaná hodnota zakázky je 69 666,66€ bez DPH.

Tak ako pri veľa iných zákaziek si dovolím aj tento krát položiť otázku, či Nitra práve teraz naozaj takýto dokument potrebuje. Jednak v časoch koronavírusu samospráva zápasí s výpadkom príjmov, tiež si treba uvedomiť, koľko peňazí ročne vynakladá mesto na rekonštrukcie ulíc (veľmi málo, je to dlhoročný problém). A tiež si treba položiť otázku, koľko ulíc bolo zrevitalizovaných napríklad v Starom meste tento rok. Za sumu takmer 70-tisíc eur si viem predstaviť množstvo nového mobiliáru v meste, ale aj zelene.

Počas predvolebnej kampane zverejnil Team Hattas niekoľko vizualizácií - tie sa páčili verejnosti, osobne som sa tiež potešil. Ak si dobre pamätám išlo o časť Mostnej ulice, Radlinského ulica. Obe ulice značne zanedbané, priam nedôstojné. Z vizualizácií však zostali len plány. Rovnako neboli zrealizované rekonštrukcie dôležitých ulíc, ktoré nájdeme v prioritách Teamu Hattas - Hollého, Janka Kráľa.

Takýto manuál by som zaradil k investíciám, ktoré si dovolia realizovať mestá v časoch prosperity, nad rámec bežných investícií. Vo svojom pomyselnom rebríčku radím túto investíciu k bufetom na kúpalisku (150-tisíc eur), muralu a ďalším, ktoré sú v týchto časoch a podmienkach luxusom.

Je na mieste otázka, či nemáme dostatočne odborne vzdelaných zamestnancov MsÚ, prípadne študentov z fakulty v Nitre, ktorý by takýto manuál v súčinnosti s mestom vedeli vypracovať, keď sme sa rozhodli súťažiť za 69 666 EUR bez DPH dokument, ktorý má na Slovensku len mesto Prešov, alebo v Čechách 2-3 mestá (Praha). Jedna vec je, aby sa mesto pohlo vpred, ale za každú cenu v týchto pohnutých časoch, keď sa väčšinou odpisuje na podnety občanov a poslancov, že z dôvodu výpadku na podielových daniach a v rámci šetrenia sa robia len havarijné opravy to nevidím ako pozitívum. PS: Prešov napríklad čerpal aj z publikácií Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Ešte na záver doplním, že táto položka nie je krytá rozpočtom - mesto teda bude musieť tieto peniaze niekde nájsť.

Manuál tvorby priestranstiev mesta Prešov nájdete v súbore PDF na tomto odkaze.Zdroj: Nitralive.sk