Projekt nesie názov "Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre". Aktuálne sa pracuje na nových chodníkoch, niektoré budú z dlažby, iné z asfaltobetónu. Pribudne reprezentatívna plocha pred budovou jedálne a katedry, nové športové a oddychové plochy pre študentov a návštevníkov plochy, záhony a iné porasty.

Celkové náklady sú vo výške 402 206,28 €, z toho 359 868,78 € pôjde z fondov EÚ.

Riešené územie sa nachádza medzi Aulou SPU, Tr.A.Hlinku, ŠD Antona Bernoláka a Botanickou záhradou SPU. Zo strany Tr.A.Hlinku sa nachádza súvislý porast stromov a kríkov a trávnik. Chodník vedie od Auly SPU k ŠD A.Bernoláka / Centro Nitra, druhý chodník vedie k Botanickej záhrade SPU. Niekoľko ďalších chodníkov sa nachádza v priestore okolo budov. Sú v zlom stave a podľa zámeru aj nelogicky rozmiestnené. V areáli absentujú prvky urbánneho dizajnu - mobiliár, športové prvky.

Projekt počíta aj s novým osvetlením, ktoré povedie od ŠD A. Bernoláka po Aulu SPU. Začiatok realizácie je február 2021, dokončenie júl 2021.

Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor


Fotogaléria máj 2021, deň + večer

Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor

Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor


Fotogaléria 5. apríl 2021

Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor


+ Fotogaléria rekonštrukcia bezénu pred Aulou SPU, 5. apríl 2021

Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Fotogaléria 10. marec 2021

Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor


Fotogaléria 21. február 2021

Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestor Medzi ŠKD Bernolák a Aulou SPU revitalizujú priestorZdroj: foto Nitralive.sk, podklady pre verejné obstarávanie