Naposledy sme sa pozreli na stav cyklotrás v Nitre v októbri 2020 v tomto článku, čo sa odvtedy zmenilo a aký je aktuálny stav?

1. V akom stave je zámer Podjazd pod Univerzitným mestom?

Na jeseň sa menila stavebná dokumentácia - riešili a menilo sa dopravné značenie. Tiež sa čakalo na stavebné povolenie. Aktuálne už je stavebné povolenie vydané a v súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Jeden oporný múr, ktorý bude súčasťou podjazdu sa riešil v rámci výstavby cyklotrasy Nábrežie mládeže - cyklomost.


2. Cyklolávka cez rieku Nitra - Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže – platí dokončenie do 31.3. podľa zmluvy?

Na projekte Cyklolávka cez rieku Nitra pokračujú práce s ohľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu v Meste Nitra v obmedzenom režime za dodržiavania protipandemických opatrení. Podľa vyjadrenia, ktoré sme dostali z mesta v októbri 2020, prišlo z dôvodu pandémie koronavírusu k posunutiu termínu. Pôvodný termín sa mal posunúť maximálne o 2 mesiace a most mal byť teda dokočený do 31.12.2020. Nestalo sa tak, termín dokončenia je podľa zmluvy 31.3.2021. Podľa aktuálnych informácií z MsÚ Nitra sa harmonogram prác plní a konečný termín 31.3.2021 by mal byť dodržaný.

Pri pohľade na nedokončený most sa naskytá otázka, ako ho napoja na existujúcu cyklotrasu. Už z diaľky je vidno značný výškový rozdiel. Uvidíme...

Cyklolávka cez rieku Nitra, výstavba Cyklolávka cez rieku Nitra, výstavba


3. V akom stave je zámer výstavby cyklotrasy Park Sihoť - Šindolka?

Na projekte Cyklotrasa Nitra – Dražovce sa v súčasnosti rieši zmena trasy v priestore pri ZsVS, a.s. čo bude mať vplyv na zmenu projektovej dokumentácie. Následne bude prebiehať proces pre získanie stavebného povolenia. Cyklotrasa v Nitre končí na moste do parku a z opačnej strany je privedený nový úsek od PP Sever v lokalite pod Šindolkou.

Cyklotrasa Šindolka


4. V akom stave je zámer výstavby cyklotrasy cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina?

Na projekte „Cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina“ je vydané stavebné povolenie, ale v súčasnosti prebieha zmena projektovej dokumentácie. Rovnaká odpoveď mi prišla v októbri 2020.


5. V akom stave je zámer výstavby cyklotrasy Autobusová stanica Nitra - ulica ČSA (Štúrova)?

Projekt „Cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova ul., Nitra“ je v štádiu riešenia, prebieha jeho úprava, nakoľko nespĺňa normy. Situácia je teda rovnaká ako na jeseň. Vtedy som zverejnil nasledovnú odpoveď z MsÚ: "Posudzujeme možnosť realizovať cyklotrasu podľa pôvodného projektu. Začiatok cyklotrasy mal priamo nadväzovať na zrekonštruovanú poslednú časť autobusovej stanice, ktorú ale Arriva nezrealizovala. Z toho dôvodu sa javí úprava projektu najmä v tejto časti ako nevyhnutná."


6. Kedy prebehne kolaudácia cyklotrasy cyklistický chodník Nitra – Vráble, I. a II. etapa?

Kolaudácia bola minulý rok prerušená, riešili sa vlastnícke vzťahy dotknutých parciel. V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie. Túto cyklotrasu beriem ako prúser, ktorý zdedila terajšia "radnica". Na cyklotrase je niekoľko vážnych problémov. Prvým bolo posunutie stavby, ktoré sa riešilo ešte pred výstavbou - za obeť padla alej stromov na okraji Janíkoviec v smere od Nitry. Následne novú cyklotrasu zalievalo blato z poľa, ktoré je všade naokolo a cyklotrasa vedie traverzom cez kopce. Problémom sú aj prejazdy ťažkej techniky, ktorá cyklotrasu poškodzuje a nie je osadené dopravné značenie. Na začiatku cyklotrasy nad novým cyklodepom medzi Nitrou a Janíkovcami využívajú cyklotrasu aj pri výstavbe novej štvrti - ťažké stroje jazdia krížom. Na prvej fotografii je vidno aj takýto neoznačený prejazd - veľmi nebezpečné pre cyklistov. Na konci cyklotrasy v časti Janíkovce na zjazde do mestskej časti je zas cyklotrasa využívaná ako príjazdová cesta k novej zástavbe rodinných domov. Jazdí po nej aj technika. Cyklotrasa je poškodená.

Cyklotrasa Janíkovce Cyklotrasa Janíkovce Cyklotrasa Janíkovce Cyklotrasa Janíkovce Cyklotrasa Janíkovce Cyklotrasa Janíkovce


7. Kedy prebehne kolaudácia cyklotrasy Chrenová Tr. A. Hlinku - Dlhá ulica?

Projekt Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – Dlhá ulica je už skolaudovaný. Stále však nie je spustená svetelná signalizácia pre cyklistov na Tr.A.Hlinku.

Cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Dlhá ulica, Nitra Cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Dlhá ulica, Nitra Cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Dlhá ulica, Nitra


8. V akom stave je výstavba cykloprístreškov?

V októbri sa čakalo na podpis zmluvy so zhotoviteľom. Aktuálne boli vykonané hydrogeologické vrty za účelom vykonania geologického prieskumu z dôvodu potvrdenia podmienok zakladania. Na jar by sa mohlo začať s výstavbou?

Cykloprístrešky Nitra


9. V akom stave je cyklodepo na autobusovej stanici?

Rovnaký stav ako na jeseň - cyklodepo na autobusovej stanici je súčasťou projektu "Cyklotrasa KLOKOČINA - BORINA - HOLLÉHO UL. - AS Nitra", kde v súčasnosti prebieha kolaudačné konanie. Odovzdanie bude po ukončení kolaudačného konania.

Cyklodepo AS Nitra


Na záver ešte jeden pohľad na budúcu cyklotrasu - fotografia je zo Šindolky z Prvosienkovej ulice, kde prebieha výstavba novej križovatky, súčasťou bude aj cyklotrasa.

Cykloprístrešky NitraZdroj: Nitralive.sk