Mestské zastupiteľstvo v Nitre dnes rokovalo o navýšení úveru, ktorý bol schválený na marcovom zastupiteľstve (pôvodne som nesprávne uviedol, že ide o nový úver vo výške 3 milióny eur). Zámer bol schválený, suma 2 080 000 eur z marca sa navýšila na rovné 3 milióny eur.

Najzadlženejšie mesto na Slovensku (zdroj INEKO, údaj za rok 2016 vo výške 43,6 %) si teda berie ďalší úver. Na futbalový štadión už mesto čerpá 2x úver vo výške 2 milióny eur. Celkové zadlženie mesta je na úrovni 20 miliónov eur.

Samotný úver nie je v časoch nízkych úrokov zlou voľbou, Mesto Nitra však hospodári s verejnými financiami a v prvom rade produkuje prebytkový rozpočet a to každoročne. S úverom sa dá súhlasiť, ak sa peniaze použijú na významné investície. Takou by mohlo byť napríklad cestné prepojenie Krškán s Chrenovou/Janíkovcami, nie však financovanie investičných akcií, ktoré by malo mesto zvládnuť realizovať za peniaze z rozpočtu.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2017 je + 6 536 763,03 €, z toho nevyčerpané účelové prostriedky z minulých rokov vo výške 665 420,37 € - tie je potrebné odrátať. Stále nám však zostane skoro 6 miliónov eur, ktoré je možné použiť. Mesto Nitra potrebuje urýchlene opraviť cesty, chodníky, riešiť parkovanie, dopravu v centre mesta a podobne. Prečo teda tieto peniaze nepoužije Mesto Nitra?

Je tento prebytok len papierový?


Úver 3 milióny eur bude použitý na:

- obnova MK Nábrežie Mládeže (od NKS po býv. Zväzarm)
- odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho
- MŠ Štiavnická – energetické zhodnotenie
- MŠ Beethovenova – energetické zhodnotenie
- kanalizácie
- nákup techniky – Stredisko mestských služieb
- MŠ Dobšinského - spolufinancovanie
- obnova verejného osvetlenia centrálna mestská zóna
- obnova verejného osvetlenia a rozhlasu Krškany
- autobusové prístrešky a bezpečné priechodyZdroj: Nitralive.sk, materiál "Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.48/2018-MZ zo dňa 1.3.2018 (Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií v r.2018)"