Na poslednom zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja som navrhol neschváliť súhlas s vytvorením štyroch nových bilbordových plôch na majetku patriacom NSK. Tento zámer nepodporovať rozširovanie reklamného smogu bol spoločným postojom našej pravicovej koalície. Bohužiaľ, návrh neprešiel. Oficiálnym dôvodom pre vznik nových bilbordov mal byť zisk, ktorý sa z ich prenájmov získa. Dva bilbordy majú byť na pozemku strednej školy a dva na pozemkoch Jókaiho divadla. Z prenájmu obe inštitúcie získajú ročne niečo okolo 500 eur. Nijako nechceme spochybňovať právo škôl a kultúrnych inštitúcií vlastnými aktivitami navyšovať prostriedky na svoju činnosť. Ale nemyslíme si, že suma 500 eur ročne je adekvátna cena za rozširovanie reklamného smogu. Ide o tak malú sumu, že by ju NSK mohol obom inštitúciám kľudne dať ako „odškodné“. Určite väčší záujem o nové reklamné plochy mali samotné reklamné agentúry, ktoré ich budú využívať. Aj preto sme požiadali úrad NSK, aby nám na najbližšie zasadnutie pripravil prehľad o všetkých príjmoch, ktoré Úrad NSK a inštitúcie patriace NSK majú z prenájmu reklamných plôch. A samozrejme počet týchto reklamných plôch. Možno zistíme, že príjem z ich prenájmu nestojí za zohyzďovanie krajiny.

Všetky rozumné samosprávy na Slovensku sa totiž už pustili do boja s reklamným smogom. Bilbordy, veľké svietiace plagáty, rôzne mobilné či nemobilné reklamné pútače i polepené autobusy nám úplne zmenili vzhľad miest. Nie je žiadnou výnimkou, keď reklamné nosiče priamo bránia aj vo výhľade na významné pamiatky či priamo špatia fasády historických objektov. Množstvo reklamných nosičov pritom nie je len estetickým problémom, podľa psychológov pôsobia rušivo aj na ľudskú pozornosť. Nehovoriac o tom, že takéto veľké množstvo reklamných výstupov je zlé aj pre reklamu samotnú, nakoľko znižuje ich viditeľnosť a význam.

V boji s reklamným smogom majú samosprávy často obmedzené možnosti. Problémom sú dlhotrvajúce a ťažko vypovedateľné zmluvy s reklamnými agentúrami, nelegálne reklamy ale aj umiestňovanie reklamných plôch na objekty, ktoré nepatria danej samospráve. A práve niečo podobné urobilo aj zastupiteľstvo NSK. Schválilo štyri nové bilbordy do mesta Komárno, ktoré ak by sa pustilo do boja za znižovanie počtu veľkých reklamných nosičov, tak na tieto štyri bilbordy nebude mať dosah. Nehovoriac o tom, že tento súhlas s novými bilbordami v čase, keď sa reklamné agentúry stretávajú s nesúhlasom samospráv pri rozširovaní nových plôch, sa ľahko stane signálom pre množstvo podobných žiadostí zo strany organizácií a inštitúcií patriacich NSK.Zdroj: Nitralive.sk