Aktualizované: 7. február 2022:

K dispozícii sú prvé vizualizácie / štúdia, zverejnilo ich mesto Nitra na svojej FB stránke.

Ihrisko CVČ Domino, vizualizácie, štúdia Ihrisko CVČ Domino, vizualizácie, štúdia Ihrisko CVČ Domino, vizualizácie, štúdia Ihrisko CVČ Domino, vizualizácie, štúdia


Pôvodný text:

Mesto Nitra pripravuje urbanisticko-architektonickú štúdiu, ktorá bude riešiť celý priestor za CVČ Domino, ktorý vznikol vybúraním obvodového múra a tribúny. Po dokončení urbanisticko-architektonickej štúdie bude vypracovaná Projektová dokumentácia a príde k realizácii malého parčíka, tzv. Pocket park. Samotnú realizáciu by mesto chcelo financovať z eurofondov.

Ihrisko za Centrom voľného času Domino prejde obnovou. V prvej fáze schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre sumu 20-tisíc eur. Tá pôjde na asanáciu múru, ktorý sa nachádza na rohu ulíc ČSA a Chalupkova. S asanáciou múru sa začalo v pondelok 16. augusta 2021.

Múr je vo veľmi zlom stave, časť je už dlhšiu dobu výrazne naklonená smerom do ulice. V tejto prvej fáze bude upravený aj priestor medzi ihriskom a ulicou. Zo strany ulice ČSA vysadí mesto stromovú alej, pribudnúť by malo aj sedenie. Vo svete sa takýto priestor označuje ako "Pocket park". Ide o miesta, kde je len úzky priestor na vytvorenie väčšieho parku.

Prvá etapa obnovy potrvá do konca roka. Z dlhodobého hľadiska vznikne bezpečný priestor, ktorý bude slúžiť potrebám centra voľného času a zároveň ho bude môcť využívať verejnosť na šport a kultúru.

V ďalšej fáze vypracuje Útvar hlavného architekta na MsÚ v Nitre zadanie pre zhotoviteľa projektovej dokumentácie, následne prebehne architektonická súťaž. Na výslednú podobu celého areálu si tak ešte počkáme.

Na ihrisku sa kedysi hrávala hádzaná, roky sa tu tiež hrával hokejbal.

CVČ Domino, vizualizácia CVČ Domino, vizualizácia


Fotogaléria: pohľad na ihrisko po ukončení búracích prác

Pokračuje búranie tribúny na ihrisku CVČ Domino Pokračuje búranie tribúny na ihrisku CVČ Domino Pokračuje búranie tribúny na ihrisku CVČ Domino


Fotogaléria: búracie práce, 22. december 2021.

Pokračuje búranie tribúny na ihrisku CVČ Domino Pokračuje búranie tribúny na ihrisku CVČ Domino


Fotogaléria: búracie práce, 17. december 2021.

Pokračuje búranie tribúny na ihrisku CVČ Domino


Fotogaléria: búracie práce, 26. august 2021.

CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre


Fotogaléria: búracie práce, 17. august 2021.

CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre


Fotogaléria: búracie práce, 16. august 2021.

CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múre CVČ Domino, búracie práce na múreZdroj: Nitralive.sk, vizualizácie mesto Nitra