Poďakovanie


Na záver by sme sa chceli poďakovať pánom, ktorí nám umožnili prehliadku Mlynov. Sú to: Ing. Chalid Abbás, Ing. Miloš Dovičovič a Ing. Peter Gajdošík, ktorý nás sprevádzal po stavbe.