Prízemie


Zo Štúrovej ulice je viditeľná mohutná presklenná fasáda. V nej sa nachádza hlavný vchod do Galérie Mlyny. Po vstupe dnu sa po ľavej strane (viď foto) nachádza stredoveká cesta, ktorá je síce stále zakrytá, ale po otvorení bude viditeľná. Mala by byť pod sklom a bude akousi atrakciou Mlynov. Hlavná pasáž prechádza od vchodu cez celú budovu. Na jej začiatku sú umiestnené eskalátory, ktoré vedú do podzemných garáží. Asi v strede je umiestnení presklený výťah a tiež točité schody. Za nimi je dvojica eskalátorov, ktoré vedú na poschodie. V zadnej časti naľavo je druhý vchod, cez ktorý sa bude dať vyjsť von na promenádu. Promenáda bude riešená tak, aby vyhovovala v budúcnosti ako pešia zóna (mesto plánuje predĺžiť pešiu zónu až po mestský úrad). Nebudú chýbať lavičky, osvetlenie a drobná architektúra. Na prízemí sa nachádza tiež vjazd pre autá- je umiestnený z ulice ČSA od internátov SPU. Autá sa týmto vjazdom dostanú postupne až na strechu, parkovať sa bude ale aj na jednotlivých poschodiach. Z Chalupkovej ulice od Domina je zasa vchod pre zásobovanie.