Veža Mlyny


Súčasťou Mlynov bude aj administratívna budova s názvom Veža Mlyny. Namiesto pôvodných 25 a neskôr 16 poschodí by mala mať len 10. Vedenie mesta nesúhlasilo s uvedenou výškou a preto prišlo k jej zníženiu. Na mieste budúcej výškovky sa nachádza posledný objekt z bývalých Mlynov. Je to budova paprikárne. Pozreli sme sa dnu a stále v nej cítiť mletú papriku. Ako sme sa dozvedeli v deň našej návštevy (4.4.2009), tak táto budova bude o 2 týždne minulosťou. Začnú sa robiť základy spomínanej Veži. Jej podobu nájdete vo vizualizáciách.