Mesto Nitra opraví tento rok 5 autobusových výbočísk. Rekonštrukcia prvých dvoch už prebieha na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine. Ide o zastávku na úrovni Family centra a zastávku v dolnej časti za poliklinikou. Ide o investičné akcie v hodnote 213 750€. K týmto môžeme ešte prirátať aj výbočisko na Hviezdoslavovej ulici pri odbočke na Šúdol, kde bola opravená aj cesta.

Na Chrenovej sa rekonštrukcia týka výbočísk na zastávkach na Dlhej ulici. Zastávky sú označené ako Borodáčova a Gorazdova.

Rekonštrukcia spočíva vo vyfrézovaní poškodenej časti, odkopaní povrchu do hĺbky 60 cm, následnom položení prefabrikátov a osadením špeciálne na tento účel vyrobených tvaroviek s odtokovými rigolmi. Po prevedení týchto prác sa takto zrekonštruovaný povrch zaasfaltuje, aby sa dosiahol súmerný povrch vozovky s plynulým nájazdom autobusu do priestoru zastávky MHD,“ informoval Vladimír Derka z odboru investičnej výstavby mestského úradu.

Výbočisko Nitra Výbočisko Nitra