Rekonštrukcia cesty I. triedy medzi Golianovom a mestom Vráble prinesie dopravné obmedzenia v termíne od 2. apríla do 30. septembra 2024. Nákladná a kamiónová doprava bude odklonená z Nitry na smer Zlaté Moravce a Tesárske Mlyňany a v smere z Vrábľov na Tesárske Mlyňany - Nitra. Osobné motorové vozidlá do 3,5 t (vrátane), autobusy a zásobovanie budú odklonené cez obec Babindol a Klasov.

Čiastočná a úplná uzávierka:

Čiastočná uzávierka cesty I/51 v km 190,700-193,215 v termíne od 02.04. do 30.09.2024
Úplná uzávierka cesty I/51 v km 187,150-190,700 v termíne od 22.04. do 18.08.2024 (úsek od križovatky na obec Golianovo po križovatku Klasov)

Nová križovatka k priemyselnej zóne Klasov

Súčasťou rekonštrukcie bude realizácia novej križovatky k priemyselnej zóne v katastri obce Klasov.

Upozornenie pre vodičov

Úrady žiadajú vodičov, aby neparkovali pozdĺž hlavnej cesty v obciach a taktiež na chodníkoch a nebránili tým jednak strojomv práci, ale aj chodcom v pohybe.

Rekonštrukcia cesty medzi Golianovom a mestom Vráble je súčasťou zámeru rekonštrukcie vybraných úsekov ciest I. triedy v trnavskom a nitrianskom kraji. Správcom a investorom je štát / Slovenská správa ciest. Dĺžka riešeného úseku je 6,065 km.

Slovenská správa ciest plánuje aj rekonštrukciu križovatky s cestou III/1643 v Golianove.

Rekonštrukcia cesty I/51 Golianovo Vráble (2.4. - 30.9.2024)Zdroj: Nitralive.sk, EIA