Zámer nesie názov "Polyfunkčný dom, Dražovská ulica". Budova by mala mať 6 nadzemných podlaží. Pozostávať bude z predajne potravín (Billa), drogérie DM, lekárne, reštaurácie, administratívnej časti, bývania a internátu. V objekte je navrhnutých 125 parkovacích miest.

Začiatok výstavby: 10/2021
Ukončenie výstavby: 12/2023
Lokalita: Dražovská ulica, medzi internátom UKF a I/64.

Pozemok sa nachádza pod Zoborom medzi internátmi Univerzity Konštantína Filozofa a cestou I/64 - "Severný obchvat Nitry". Na pozemku sa nachádza zeleň - tráva a stromy. "Architektonicky budova vychádza z pôdorysného tvaru lichobežníka s dvoma vežami, ktoré majú medzi sebou terasu," píše sa v zámere pre zisťovacie konanie.


Aký bude mať výstavba vplyv?

Podľa zámeru dôjde k miernemu zvýšeniu intenzity dopravy s trvalým a postupným nárastom. Dopravné napojenie bude možné cez I/64 a Topoľčiansku ulicu, R1a, alebo cez Dolnozoborskú ulicu. Na pozemku sa nachádza množstvo stromov, vzrastlej zelene a trávy - na ich miestne vyrastie objekt. Zámer o kompenzácii hovorí takto: "zvážiť výsadbu vzrastlej zelene na verejných plochách (výsadbu zelene a realizáciu sadových úprav v súkromných záhradách nemožno predpisovať, ale sa s ňou vzhľadom na súčasné požiadavky obyvateľstva na stvárnenie súčasného bývania automaticky počíta)".

Dražovská ulica, I/64 Nitra

Pohľad na pozemok, kde sa plánuje uskutočniť výstavba

Dražovská ulica, pozemok oproti UKF Dražovská ulica, pozemok oproti UKF Dražovská ulica, pozemok oproti UKF Dražovská ulica, pozemok oproti UKF