Prierez výstavbou v meste Nitra v mesiaci apríl 2020


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - rekonštrukcia, Staré mesto

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Bytové domy Brezový háj, Chrenová 1

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Bytové domy Green Avenue, Chrenová/Mikova Ves

+ rekonštrukcia starších objektov

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Bytové domy Lomnická, Chrenová 1

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Bytové domy Panorama, Klokočina

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Bytové domy Zelené Dvory, Diely

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Bytový dom Kmeťova/Hviezdoslavova, Klokočina

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Bytový dom Jelenecká, Zobor

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Nová Nitra, bývalý pivovar, Staré mesto

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Cyklolávka/cyklotrasa Wilsonovo nábrežie-Nábrežie mládeže, Staré mesto/Chrenová

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


IBV Nové Janíkovce, Nitra-Janíkovce

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


OD Tesco - rekonštrukcia, Staré mesto

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Orbis Nitra, Staré mesto

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Promenada Living Park, Staré mesto

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Športový areál Gymnázium Párovská, Staré mesto

Výstavba v Nitre apríl 2020


Tabáň, Staré mesto

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Univerzitný most - rekonštrukcia, Staré mesto

V apríli bolo odstránené staré žlté zábradlie z časti pred mostom, zostáva uzatvorený chodník na pravej strane v smere na Chrenovú.

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Showroom Mercedes, Bratislavská ulica, Mlynárce

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Kynek rezidencie, Kynek

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020


Bytový dom, Mostná ulica, Staré mesto

Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020 Výstavba v Nitre apríl 2020Zdroj: Nitralive.sk