O zámere mesta postaviť novú materskú škôlku v areáli bývalých kasární pod Zoborom sme písali 22. januára 2019. V júli 2019 sme priniesli aktuálny pohľad na výstavbu v v tomto článku.

Škôlka je tesne pred dokončením, dnes sme sa boli pozrieť na stavbe. Nachádza sa v areáli bývalých kasární pod Zoborom v hornej časti. Na mieste, kde kedysi stála historická obytná budova s kotolňou, vyrástla moderná budova pre 144 detí, ktoré budú navštevovať 6 tried.

Deti privíta už v septembri, zápis zatiaľ neprebehol. Nová škôlka bude 5. najväčšia v meste Nitra.

"V marci tu boli len veľké kopy zbúraniska po kotolni, ktorú pristavili k historickej budove. Pristavená budova sa úplne zbúrala. V historickej budove sa vychytali problémy so statikou aj s praskajúcimi múrmi, v novej budove sme riešili elektrické rozvody a internet,“ popísal postup prác v marci 2019 František Halás, šéf odboru investičnej výstavby na MsÚ v Nitre.

V škôlke je podlahové kúrenie, nechýba vzduchotechnika (klimatizácia).

Na meste evidujú mimoriadny záujem občanov o túto škôlku, pretože Zoborčania majú doteraz iba tri menšie škôlky – na Vansovej, Platanovej a Hospodárskej ulici.

Celková cena za novú škôlku je 2 612 509 eur, pričom spolufinancovanie projektu mestom je vo výške päť percent z celkových oprávnených výdavkov. Peniaze mesto získalo cez výzvu Integrovaného operačného programu IROP na nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

V prvej etape bude prístup zabezpečený z Dobšinského ulice - existujúci vstup do areálu kasární a existujúce cesty. V druhej etape výhľadovo napojenie na Chrenovskú a Jeleneckú ulicu.

Zoborské kasárne Nitra


Pohľad na budovu, ktorá bola asanovaná

Kasárne Zobor budova


Ubytovňa číslo 1 bola prestavaná na škôlku - konkrétne budovu A

Kasárne Zobor budova


Aktuálny pohľad na výstavbu

Budúca jedáleň a moderná kuchyňa

MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky


Pohľad do budúcich tried

MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky


A takto vyzerá priestor, kde budú spálne

MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky


Exteriér - vnútroblok medzi budovami A (pôvodná, prestavaná budova) a novými budovami B, C a D.

MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky


Budova C - pohľad na chodbu a do riaditeľne

MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky


Šatne a sociálne zariadenia

MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky


Exteriér

MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlky MŠ Zobor, výstavba škôlkyZdroj: Nitralive.sk, Ďakujeme: Tomáš Holúbek (hovorca mesta) a František Halás, šéf odboru investičnej výstavby na MsÚ v Nitre