Študentský domov ŠD Nitra UKF na Slančíkovej ulici dostane nový vzhľad. Zmenou prechádza exteriér ubytovacej časti objektu. Bývalý Interhotel Nitra tak stratí svoj červený obklad. Zateplenie budovy a časti strechy je súčasťou projektu "Zvýšenie kvality ubytovacej a vzdelávacej infraštruktúry na UKF v Nitre."

V rámci projektu sa modernizujú študentské domovy ŠD Zobor (zateplenie), ŠD Nitra (zateplenie) a ŠD Brezový háj (výmena okien a dverí). Celkové výdavky predstavujú sumu 2 298 901,55€. Projekt sa realizuje od februára 2014 do septembra 2015. Práce na ŠD Nitra by mali byť ukončené v apríli 2015.

Zateplenie fasády ŠD UKF Nitra

Bývalý Interhotel Nitra bol otvorený v roku 1979. V roku 2003 ho odkúpila Univerzita Konštantína Filozofa. Hotel kedysi patril medzi špičkové hotely na Slovensku. Majiteľom bola sieť Intehotely Ružomberok. V tej dobe spĺňal kritériá pre ***hviezdičkový hotel. O jeho nadštandardnosti hovorí aj bazén a bar, ktorými bol vybavený. V roku 2004 zmenil hotel majiteľa. V roku 2003 začal slúžiť pre účely ubytovania študentov UKF v Nitre.


Vizualizácie - budova po zateplení

Fotogaléria, 9. marec 2015

Fotogaléria, 12 február 2015
Zdroj: Nitralive.sk, text Michal Šimonek, foto Peter Letko, súťažné podklady UKF Nitra