Ako sme Vás informovali začiatkom februára, študentský domov ŠD Nitra (bývalý Hotel Nitra) zateplujú. Budova tak stratila svoj typický vzhľad - červený obklad.

Zateplenie budovy a časti strechy je súčasťou projektu "Zvýšenie kvality ubytovacej a vzdelávacej infraštruktúry na UKF v Nitre."

V rámci projektu sa modernizujú študentské domovy ŠD Zobor (zateplenie), ŠD Nitra (zateplenie) a ŠD Brezový háj (výmena okien a dverí). Celkové výdavky predstavujú sumu 2 298 901,55€. Projekt sa realizuje od februára 2014 do septembra 2015. Práce na ŠD Nitra by mali byť ukončené v apríli 2015.

Fasáda bude po zateplení okrová a hnedočervená

ŠD Nitra - zateplenie

ŠD Nitra - zateplenie


Vizualizácie - budova po zateplení

Fotogaléria, 9. marec 2015

Fotogaléria, 12 február 2015
Zdroj: Nitralive.sk, vizualizácie Referát výstavby UKF Nitra