Od júla prebieha rekonštrukcia priestorov objektu Materskej škôlky Ľ. Okánika na sídlisku Chrenová 1 v Nitre. Okrem opravy už existujúcich priestorov škôlky pribudli 3 nové učebne. Tie uvoľnila Jednota dôchodcov Slovenska, ktorá sa presťahovala k 1. septembru do bývalého hotela Olympia. Mesto Nitra tak vie umiestniť približne 72 detí do nových priestorov. Meste sa borí s problémom nedostatku škôlok a preto vlani neumiestnilo z 915 žiadostí celkom 172 detí, tento rok to bude 193 detí.

V školskom roku 2014 – 2015 bude Mesto Nitra ako zriaďovateľ prevádzkovať 25 MŠ so 109 triedami, z toho 106 budú normálne triedy a tri triedy na MŠ Piaristická a Nábrežie mládeže. Sú to špeciálne triedy, ktoré zabezpečujú vzdelávanie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s predpokladaným počtom 2 494 detí.

Budova MŠ dostala nové inžinierske siete, zdravotechniku, sociálne zariadenia, fasádu, podlahy, vybudovaná bola kanalizačná prípojka.

popis


Fotogaléria 23. september 2014

Fotogaléria 28. august 2014

Fotogaléria z vtáčej perspektívyZdroj: Nitralive.sk, Mesto Nitra, foto Nitralive.sk