Po dvoch týždňoch bohatého duchovného programu vyvrcholili v nedeľu 17. marca 2013 mestské ľudové misie v Nitre

Po dvoch týždňoch bohatého duchovného programu vyvrcholili v nedeľu 17. marca mestské misie v Nitre. Bodku za týmto požehnaným obdobím dala slávnostná sv. omša, ktorá sa konala v mestskej hale na Klokočine. Hlavným celebrantom bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

Mestské misie boli rozdelené do dvoch častí. Prvú časť tvoril spoločný program pre všetky miestne rímskokatolícke farnosti. O zvyšok sa postarali vybrané tímy rehoľníkov, ktoré viedli duchovnú obnovu pre každú farnosť zvlášť.

Mottom mestských misií boli slová z Proglasu: „Počujte slovo od Boha vám zoslané".

Fotogaléria

Zdroj: Nitralive.sk