Hlavným celebrantom bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák

V Nitre sa v nedeľu 2. júna 2013 na Svätoplukovom námestí, pod holým nebom, konala slávnostná svätá omša z príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý v tomto roku pripadol na 30. mája. Hlavným celebrantom bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Koncelebrovali farári nitrianskych farností.

Po skončení svätej omše sa uskutočnila eucharistická procesia s príslušnými zastaveniami. Sprievod, ktorý tvorili stovky veriacich, postupoval zo Svätoplukovho námestia cez Kupeckú ulicu až pred kostolík svätého Michala Na Vŕšku, kde nitriansky biskup udelil záverečné požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

V ten istý deň - 2. júna 2013 sa o 17. hod. sa v Katedrále - Bazilike svätého Emeráma uskutočnila hodinová eucharistická adorácia. Išlo o naplnenie výzvy Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu, ktorá v tomto Roku viery pozvala k pripojeniu sa k eucharistickej adorácii, ktorá bola v tom istom čase v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne, a ktorú viedol Svätý Otec František.

V Nitre viedol eucharistickú adoráciu diecézny biskup Mons. Viliam Judák.

Fotogaléria


Zdroj: Miroslav Lyko, hovorca Nitrianskeho biskupstva, foto Peter Michalík