Omšu bude celebrovať nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák

Dňa 30. novembra 2012 o 18.00 hod. sa v Kostole sv. Ondreja v Dolných Krškanoch uskutoční slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup. Pri tejto príležitosti požehná nové vitrážové okná s cyklom sv. Ondreja.

O výmene okien na kostole sa začalo uvažovať už v roku 2010. Dovtedajšie okná boli vyrobené v druhej polovici dvadsiateho storočia z oceľových profilov a nespĺňali izolačné ani estetické požiadavky. Realizácia nových dubových okien s vitrážami začala v druhej polovici roka 2012, kedy boli zadané témy autorom Szöllősiovým.

Námety na výtvarné stvárnenie vychádzajú z biblických epizód, ktoré rozprávajú o patrónovi kostola, o sv. Ondrejovi. Ondrej pochádzal z Galilejska, bol starším bratom sv. Petra a živil sa rybolovom. Prvá „sklená ikona“ rozpráva o Ondrejovom životnom stretnutí s Ježišom Kristom pri rieke Jordán v čase, keď bol učeníkom Jána Krstiteľa. Ďalšia „ikona“ hovorí o Ondrejovi ako o prvom povolanom za Ježišovho učeníka. Ostatné dve ho predstavujú ako aktívneho učeníka Ježiša Krista. Na jednej nachádza riešenie ako nasýtiť niekoľko tisícový zástup na odľahlom mieste a na ďalšej, ako priviesť Grékov ku stretnutiu s Kristom a poznaniu pravdy. Dané obrazy nie sú prvoplánové. Na ich pozadí sa odrážajú rôznorodé reakcie na Kristovu prítomnosť v živote zobrazovaných postáv, ktoré môžu vyvolať efekt zosúčasnenia. Každé okno zároveň symbolicky vystihuje prítomnosť Ondrejovho majstra Ježiša, ako baránka Božieho, ako rybu, ako chlieb a ako svetlo sveta.

Autorom výtvarných návrhov je Ing. Gabriel Szöllősi a realizátorkou vitráží je jeho manželka Ing. Darina Szöllősiová. Nové vitrážové okná na Kostole sv. Ondreja v Dolných Krškanoch si môžu návštevníci pozrieť počas konania sv. omší.

Kostol sv. Ondreja, Dolné Krškany

Kostol sv. Ondreja Dolné Krškany


Zdroj: NOCR, kostol - www.omestach.sk