„Prísne tajné!“ - výstava o dejinách ŠtB na Slovensku a „Praha objektívom tajnej polície“

Vo štvrtok 19. septembra 2013 o 17.00 sa v Ponitrianskom múzeu v Nitre koná vernisáž výstav „Prísne tajné!“ - výstava o dejinách ŠtB na Slovensku a „Praha objektívom tajnej polície“. Výstavy organizuje Asociácia Divadelná Nitra a Ústav pamäti národa.

„Prísne tajné!“ - výstava o dejinách ŠtB na Slovensku
Reinštalácia výstavy Ústavu pamäti národa si kladie za cieľ priblížiť verejnosti pôsobenie Štátnej bezpečnosti (ŠtB) ako represívneho mocenského nástroja Komunistickej strany Československa. Výstava popisuje vznik, organizačnú štruktúru, personálne obsadenie a činnosť Štátnej bezpečnosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1989. Prostredníctvom archívnych dokumentov, fotografií, dobových predmetov a odborných textov približuje vnútropolitickú situáciu po II. svetovej vojne, počiatky a organizáciu Štátnej bezpečnosti na Slovensku, metódy jej práce, jej personálne budovanie a agentúrnu sieť, ale aj spoluprácu ŠtB so sovietskou KGB a tajnými službami krajín východného bloku. Návštevníci sa dozvedia aj o pôsobení Štátnej bezpečnosti v období tzv. normalizácie a v čase novembrových udalostí roku 1989.

„Praha objektívom tajnej polície“
Výstava fotografií inštalovaná v exteriéri predstavuje činnosť Správy sledovania ŠtB. Čarom nechceného sa komunistickej politickej polícii ŠtB, respektíve jej príslušníkom, ktorí boli zamestnaní na Správe sledovania, podarilo zachytiť okrem sledovaných osôb aj Prahu v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Výstavu pripravili: Post Bellum a Ústav pro studium totalitních režimů v spolupráci s Archivem bezpečnostních složek.

Obe výstavy sú súčasťou projektu Asociácie Divadelná Nitra Paralelné životy – 20. storočie očami tajnej polície a potrvajú do 20. októbra 2013.

Ponitrianske múzeum, Štefánikova 1, Nitra,

Otváracie hodiny:
PO: 9.00 - 15.00 / UT – PI: 9.00 - 11.30, 12.00 - 17.00 / SO – NE: 10.00 - 17.00


Zdroj: Divadelná Nitra