Mesto Nitra v spolupráci s Fakultou Architektúry STU Bratislava pripravili výstavu študentských prác

V Galérii Mlyny v Nitre prebieha do 22. septembra 2013 výstava prezentujúca študentské návrhy ateliérových prác, riešiacich vybrané lokality v meste Nitra. Zadania boli pripravované v rámci spolupráce Mesta Nitra s Fakultou Architektúry v Bratislave. Výstava je umiestnená na 1.poschodí oproti predajni GATE.

Mesto Nitra v rámci spolupráce zadalo študentom FA v Bratislave pre ich študentské práce konkrétne priestory v meste, ktoré sa v súčasnosti riešia alebo sú nejakým iným spôsobom pre Nitru dôležité z hľadiska rozvoja ako i samotnej architektúry, alebo siluety. Návrhy sú orientované hlavne do sféry bývania ale i občianskej vybavenosti.

Architektonické štúdie študentov nastolili nové impulzy výstavby mesta, mestu sa tak otvára nové spektrum podnetom a inšpirácii. Spoločným menovateľom štúdii sú inovatívne vízie pre ďalší rozvoj mesta. Možno sa budú zdať niektoré návrhy zvláštne, bizarné, nadčasové, vizionárske, ale tak treba tuto spoluprácu chápať. Sú to návrhy prezentované mladými ľuďmi, ktorí chcú v živote niečo dosiahnuť, niečo ukázať, chcú nájsť svoje miestečko na tej zemi. Tvoriť v konkrétnom priestore nádherného mesta, akým Nitra nepochybne je, je vzrušujúce a neopakovateľné.

Fotogaléria


Zdroj: Galéria Mlyny, foto Nitralive.sk