Vo štvrtok 22. mája približne o 17:00 hod. prišlo pri zásobovaní miestneho obchodu sídliaceho na rohu ulíc Štúrova - Fraňa Kráľa k poškodeniu povrchu vozovky. Poškodenie spôsobilo otáčanie zásobovacieho vozidla. Vozovka bola na Štúrovej ulici opravená len v apríli 2014, poškodenie teda poukázalo na nekvalitne zrekonštruovanú vozovku.

O kvalite vykonaných prác na Štúrovej ulici svedčí aj nový chodník, pri spomínanej križovatke prerastá tráva cez asfaltový povrch.

Kvalitu pri rekonštrukciách ciest v Nitre nahradila kvantita

O tom, že cesty v Nitre sa opravujú neefektívne sme sa presvedčili neraz. Samotná Štúrova ulica, ktorá bola opravovaná na etapy je toho najlepším dôkazom. Na viacerých miestach sú prepadnuté kanálové poklopy, rekonštrukcia však stála nemalé finančné prostriedky. Na tento problém sme poukázali v článku Kanalizačné poklopy sa prepadávajú, mesto ich reklamuje u zhotoviteľa. Rovnako je na tom Štefánikova ulica, ktorú opravovala Slovenská správa ciest a ďaľšie ulice v Nitre.


Fotogaléria


Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk, foto Martin Ponteš