Občania Stračej ulice pod Kalváriou v Nitre sa sťažujú na hluk, ktorý spôsobuje premávka na Južnom obchvate Nitry. Ako nám povedal obyvateľ Raymond Kaňa, ktorý v blízkosti obchvatu býva, Granvia (zhotoviteľ obchvatu) vykonala merania na jeho pozemku avšak výsledky meraní mu neposkytla. Granvia argumentuje tým, že na obchvate postavili väčšiu plochu protihlukových stien ako to vyžaduje stavebné povolenie. Kaňa sa však zamýšla nad ich kvalitou. Nadmerným hlukom sa podstatne znížil komfort občanov Nitry pozdĺž obchvatu a v neposlednom rade aj hodnoty pozemkov a obytných domov. Celková plocha protihlukových stien v okolí Nitry je viac ako 50-tisíc metrov štvorcových, ich dĺžka je 13 000 metrov.

Z dôvodu viacerých sťažností, ktoré boli podané na Mestský úrad v Nitre, samospráva reaguje usporiadaním stretnutia so zástupcami Granvie, ktoré sa uskutoční dňa 19. júna 2014 o 16:00 hod. v Kongresovej miestnosti č.634, I.poschodie. Pripravená bude prezentácia, ktorá bude informovať o protihlukových opatreniach na Južnom obchvate Nitry.

Pohľad na zástavbu domov pod Kalváriou v blízkosti obchvatu

Kalvária Nitra


Fotogaléria - výstavba protihlukových stien na Južnom obchvate Nitry


Video: prejazd po celej trase JO NitryJužný obchvat Nitry na mape


View Larger Map


Zdroj: Nitralive.sk