V uplynulých dňoch sa nitrianski colníci zamerali na kontrolu správneho používanie elektronickej registračnej pokladnice na tržniciach a stálych trhových miestach v Nitre a v Nových Zámkoch. Z 23 vykonaných kontrol zistili porušenie zákona v 17 prípadoch, čo je takmer 74 % zo všetkých kontrolovaných subjektov. Za uvedené porušenia boli uložené pokuty rozhodnutím na mieste vo výške viac ako 5 600 eur.

Cieľom kontrol bolo zistiť, či trhovci riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc, či im následne vydávajú pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ako aj ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákona o ERP.

Najčastejším porušením zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo:
- nevydanie pokladničného dokladu po zaevidovaní tržby,
- nezaevidovanie tržby v elektronickej pokladnici,
- rozdiel hotovosti nachádzajúcej sa v pokladnici oproti prehľadovej uzávierke,
- nesprávne pomenovanie tovaru alebo služby na pokladničnom doklade.

V jednom prípade bolo u osoby oprávnenej na podnikanie zistené už tretie porušenie zákona. V prípade právoplatnosti rozhodnutia v tomto prípade podá colný úrad návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Nakoľko v priestoroch tržníc a na iných schválených trhových miestach bolo zistené vysoké percento porušenia zákona, colníci budú pokračovať v týchto kontrolách aj v iných regiónoch pracovného obvodu colného úradu. Zároveň vyzývame kupujúcich, aby využívali svoje právo a vyžadovali od predávajúceho doklad o zaplatení tovaru, prípadne aby v prípade pochybností o správnosti či pravosti dokladu vydaného z registračnej pokladne zaslali tento na preverenie pracovníkom finančnej správy na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a poštou na adresu Finančné riaditeľstvo, Mierová 23, Bratislava 815 11, heslo „pokladnica“, prípadne priamo na príslušný colný úrad.


Zdroj: TS Colný úrad Nitra