Na južnom úpätí Zobora v rovnomennej mestskej štvrti Nitry medzi ulicami Pod Zlatým brehom a Jazerná je malebné jazierko obkolesené skalami. Pôvodne tu bol žulový lom, ktorý otvorili v roku 1860 za účelom ťažby kameňa na spevňovanie ciest a chodníkov v Nitre. V roku 1874 mal pomerne veľkú hĺbku a preto horská obec Zobor vyzvala nájomcu, aby  ho z bezpečnostných dôvodov ohradil. V roku 1871 bol nájomcom lomu Jozef Schmid a spol., ktorý dodával kameň na dláždenie ulíc Nitry a dokonca aj Budapešti. Nájomca Jozef Morton vyrábal zo žuly kocky, ktorými na prelome 19. a 20. storočia vydláždili časť dnešnej Štefánikovej triedy medzi križovatkou so Štúrovou ulicou po vyústenie Rázusovej ulice ako aj Špitálsku ulicu. Žulová sláva zoborského lomu však začala klesať od chvíle, keď sa v ňom objavila podzemná voda. Situáciu skomplikovala aj tektonická porucha, v ktorej sa namiesto žuly objavili bridličnaté horniny, nazývané mylonity. Kvalita horniny sa zhoršila natoľko, že ťažbu museli zastaviť. Voda napokon vyplnila priestor lomu, čím vzniklo 10 m hlboké dnešné jazierko.

alt

Žuly zo zoborského jazierka patria k vyvretým horninám, ktoré vznikli z roztavenej magmy počas jej chladnutia v zemskej kôre. Tvoria súčasť mohutného telesa, ktoré sa pozdĺž zlomov dostalo k povrchu, kde podľahlo intenzívnemu zvetrávaniu. Výsledkom zvetrávania sú hlinito-kamenité a piesčito-kamenité svahové uloženiny, pripomínajúce krupicu, ktoré miestni obyvatelia nazývajú výstižne „grís“. Vek zoborských žúl – presnejšie strednozrnných biotitických granodioritov je okolo 290 miliónov rokov, čo zodpovedá mladším prvohorám. Voľným okom v nich rozoznáme kremeň, živce a tmavú sľudu. Z iných je najzaujímavejší minerál obsahujúci prvok titán - titanit, ktorý sa na čerstvo odlomených plochách vyznačuje žltou farbou a tvarmi v podobe poštovej obálky len zriedka veľkej 1 cm. Titanit tu skúmal a v roku 1898 opísal v literatúre významný mineralóg Dr. Schafarzik.

Fotogaléria
Zdroj: historická fotografia http://www.nitra-slovensko.eu, text www.nitra.sk, fotografie NitraLive!