Riečna sieť
rieky NITRY patrí do západoslovenského typu riečnych sústav. Je to zvláštny tvar riečnej siete, kde hlavnou osou je dlhá pozdĺžna rieka, do ktorej z dvoch strán vtekajú krátke samostatné priečne prítoky. NITRA pramení na južných svahoch Malej Fatry vo výške 850 m n. m., z pramennej oblasti tvorenej vápencami triasu a jury. Tečie severovýchodným smerom. Od Necpal po Opatovce vytvára širšiu aluviálnu nivu. Prevládajúce ľavostranné prítoky pod Prievidzou zatlačili hlavný tok k Drieſovému vrchu, do ktorého sa zarezáva – aluviálna niva sa zužuje. V ďalšom úseku toku sa koryto ohýba postupne k juhu. Od Nitry po Nové Zámky tečie po svojich náplavách. Pod Novými Zámkami sa stáča na západ a po krátkej preložke ústí do Váhu pri obci Komoča.Plocha povodia rieky NITRY je 4 084 km, dĺžka jej údolia predstavuje 169 km. Na tomto úseku odvodſuje kotliny hornej Nitry, tiež Nitriansku pahorkatinu (z pravej strany) a Žitavskú pahorkatinu (z ľavej strany). V hornej a strednej časti povodia priberá okrem mnohých malých prítokov Handlovku, Nitricu, Radišu, Bebravu a Radošinu. Sama rieka je prítokom najväčšieho povodia Slovenka – rieky Váh. Spád rieky NITRY sa pohybuje v rozpätí 0,68 – 0,02 percent .
Povodie rieky patrí do európskej kontinentálnej klimatickej oblasti mierneho pásma, v ktorom prevláda oceánsky vzduch, transformujúci sa na kontinentálny, klimatická oblasť teplá.

Pod Nitrou sa rieka delí na dve dlhé ramená –vlastnú rieku, ktorá je mohutnejšia a tzv. Starú Nitru. K opätovnému spoju dochádza za Šuranmi.

Fotogaléria

{gallery}galeria/priroda/rieka/nitralive{/gallery}