Križovatka ciest II/513 Nitra – Hlohovec a III/1677 Nitra smer Lužianky je známa dopravnými nehodami. V čase špičky je problém sa dostať v smere od Lužianok na cestu smer Kynek. Požiadavka na vybudovanie okružnej križovatky sa stala aktuálnejšou s príchodom súkromného investora firmy CITITAX GROUP, s.r.o., ktorý v dotyku s križovatkou plánuje postaviť polyfunkčný objekt.

Križovatku postaví Nitriansky samosprávny kraj

“Nitriansky samosprávny kraj logicky a zodpovedne pristúpil k rokovaniam so súkromným investorom a prevzal zámer prebudovania nevyhovujúcej križovatky ciest II/513 Nitra - Hlohovec a III/1677 Nitra – Lužianky na okružnú križovatku, ako vlastnú mimoriadne regionálnu a strategicky významnú investíciu”, píše sa v dôvodovej správe k rokovaniu zastupiteľstva kraja, ktorý mal zasadnutie 5. februára 2024.

Križovatka je úsekom častých dopravných nehôd. „Je takmer nemožné odbočiť bez problémov z Lužianok na Nitru. A to množstvo nehôd, ktoré sa tu stali, to ani spomínať nebudem. Kruhový objazd tu už mal stáť dávno,“ kriticky hovorí vo svojom videu predseda NSK Branislav Becík. Vyzýva tiež vedenie mesta Nitry na prestavbu neďalekej križovatky pred Klimakom a ponúka pritom spoluprácu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

O potrebe a dôležitosti výstavby okružnej križovatky prehovoril na zastupiteľstve aj starosta obce Lužianky Jozef Bojda. Nebol jediný, ktorý sa z tohto dôvodu zúčastnil zasadnutia Zastupiteľstva NSK osobne. Podporiť jeho slová prišli aj starostovia ďalších okolitých obcí. Poslanci návrh na realizáciu okružnej križovatky v hlasovaní schválili.

Okružná križovatka so 4 vetvami

Existujúca styková neriadená križovatka ciest II/513 a III/1677 bude prestavaná na okružnú križovatku so štyrmi vetvami. Tri vetvy budú napojené na existujúce komunikácie, štvrtá vetva bude nová, navrhnutá ako budúce prepojenie/napojenie k vyššie spomenutej polyfunkcii.

Po zmene stavebníka a vyhlásení verejného obstarávania by začiatok výstavby mohol byť za priaznivých okolností už na jeseň tohto roka. Nová križovatka bude v tom prípade hotová a začne plniť svoju funkciu ešte v prvom polroku 2025.

Okružná križovatka Metro - LužiankyZdroj: Nitralive.sk