Aktualizované 22.5.2023 o 11:19 hod.:

Pokračujú práce na vodovode, ulice je prejazdná pre autá po križovatku so Spojovacou ulicou.

🚌 MHD naďalej jazdí podľa ohlásenej výluky.

Aktualizované: Dopravné obmedzenia na Špitálskej ulici (od 27.5.2023) Aktualizované: Dopravné obmedzenia na Špitálskej ulici (od 27.5.2023) Aktualizované: Dopravné obmedzenia na Špitálskej ulici (od 27.5.2023) Aktualizované: Dopravné obmedzenia na Špitálskej ulici (od 27.5.2023) Aktualizované: Dopravné obmedzenia na Špitálskej ulici (od 27.5.2023) Aktualizované: Dopravné obmedzenia na Špitálskej ulici (od 27.5.2023) Aktualizované: Dopravné obmedzenia na Špitálskej ulici (od 27.5.2023)

Aktualizované 31.5.2023 o 15:20 hod.:

🚌 MHD jazdí podľa ohlásenej výluky.

🚖 Autá môžu stále jazdiť bez obmedzení, zistilo sa totižo, že firme, ktorá realizuje kanalizáciu, chýbali dopravné značky. Samotná firma navrhla, že vozidlá v prvej etape budú môcť Špitálskou jazdiť (od 2. 6. do 7. 6.). V tomto termíne bude len vylúčené zastavenie a parkovanie na úrovni pracoviska, teda pri pretláčacej súprave. Po tomto termíne sa pravdepodobne bude pokračovať uzáverou Špitálskej tak, ako to bolo pôvodne avizované. Práce sa budú robiť na etapy.

Aktualizované 28.5.2023 o 13:53 hod.:

Ulica je stále prejazdná, okrem dopravných značiek nie je viditeľná zmena, ani robotníkov niet, značky sú pootáčané. Značka na začiatku Špitálskej je však umiestnená správne a informuje o uzávierke ulice. Tento stav je zavádzajúci pre občanov, ale aj pre médiá. Výluka ovplyvnila aj MHD a teda ak bol začiatok výluka/uzávierky avizovaný na 27.5., mali sa práce začať v daný deň a nie uzavrieť ulicu, ale nezačať.

Aktualizované: Dopravné obmedzenia na Špitálskej ulici (od 27.5.2023) Aktualizované: Dopravné obmedzenia na Špitálskej ulici (od 27.5.2023)

Z dôvodu pokládky vodovodu bude Špitálska ulica uzavretá v celej dĺžke a to od soboty 27. mája 2023. Práce prebehnú na etapy.

V prvej etape, ktorá začne od 27. mája sa bude pracovať na úseku od Spojovacej ulice po Kardiocentrum. Ukončenie prác zatiaľ nebolo avizované - termín je neznámy.

🚖 Vozidlá: ulica uzavretá
🚶🏻‍♂️ Chodci: uzavretý chodník na pravej strane, chodník na ľavej strane bude po celú dobu prác otvorený a prístupný
🚌 MHD: výluka, týka sa liniek 7, 9 a 25, obchádzková trasa povedie cez Rázusovu ulicu, kompletné informácie na tomto odkaze

Špitálsku a Kasalovu ulicu čaká kompletná rekonštrukcia

Pripravená je rekonštrukcia Kasalovej ulice, kde bude obnovená cesta a chodníky, tie by mali byť z dlažby. Na výmene vodovodu sa pracovalo v roku 2022. Zmluva bola podpísaná v roku 2022, doplnili sa však práce naviac - pôvodne v zmluve len 1 chodník.

Pripravuje sa tiež rekonštrukcia Špitálskej ulice, kde príde aj k reorganizácii dopravy / zmeny budú pravdepodobne v parkovaní. Aktuálny stav je nevyhovujúci - na jednej strane úzky chodník a na druhej čiastočné parkovanie na chodníku. Cesta a chodníky sú v zlom stave. Problém má často aj MHD prejsť v prípade zle zaparkovaných vozidiel. Po ulici prejde denne množstvo vozidiel a chodcov.Zdroj: Nitralive.sk