Stav vodorovného dopravného značenia v Nitre je posledné roky žalostný. V rokoch 2020 až 2021 sa značenie prakticky neobnovovalo, v roku 2022 začalo mesto s obnovou v máji a aj to len do výšky vyčlenených finančných prostriedkov. Tento rok opäť márne čakáme - vodorovné značenie by pritom malo byť jedným zo základných prvkov na našich cestách, minimálne ak sa jedná o priechody pre chodcov, ale aj parkovacie miesta. Parkovné mesto vyberá, čiary však na väčšine ulíc už vidno len slabo, alebo vôbec.

A kde je teda problém? V priebehu mesiaca máj bude mesto Nitra obstarávať firmu na obnovu značenia cez verejné obstarávanie. Mesto však hovorí aj o kombinácii, kedy by značenie realizovalo pomocou Strediska mestských služieb. Išlo by hlavne o vnútrobloky / parkovacie miesta na parkoviskách. Na aprílové mestské zastupiteľstvo bol predložený materiál "Informatívna správa – realizácia obnovy vodorovného dopravného značenia a parkovacích miest v kompetencií Strediska mestských služieb". Hovorí sa v nej o potrebe značnej investície pre prípad, kedy by vodorovné značenie v Nitre malo na starosti len Stredisko mestských služieb. Bolo by potrebné vytvoriť tri nové pracovné pozície pre vodiča a pracovníkov a teda náklady na mzdy, tiež zakúpiť nákladné a zametacie vozidlo a následne zariadenie na realizáciu obnovy značenia, značenie, šablóny a farby a podobne. Ide o čiastky v hodnote stoviek tisíc eur.

V tejto situácii sa mi naskytá otázka, prečo už mesto nemá dávno vyriešenú otázku obnovy značenia, ide o základné povinnosti mesta. Aj v tejto súvislosti sa ukazuje, že bolo chybou zrušiť mestské služby a bude potrebné do budúcna uvažovať nad ich obnovou, ktorá bude vyžadovať značnú investíciu. Možno sa tak dočkáme aj systematickej údržby verejných priestranstiev, nebudeme musieť dokola dávať podnety, aby mesto obnovilo čiary na parkoviskách, aby sme nemali zarastené chodníky, v zimných mesiacoch neodhrnuté chodníky. Ale to je už iná téma.

Vodorovné značenie, Nitra Vodorovné značenie, NitraZdroj: Nitralive.sk