Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

V novembrových komunálnych voľbách bolo jednou z hlavných tém parkovanie v meste Nitra. Problém parkovania vozidiel v meste možno rozdeliť na parkovanie v centrálne mestskej zóne a parkovanie na sídliskách.

Parkovanie v centrálne mestskej zóne sa do určitej miery podarilo vyriešiť. V minulom období boli v centrálnej zóne zjednosmernené ulice Farská, Kúpeľná, Sládkovičova, Boženy Nemcovej, Podzámska, Školská, Na vŕšku, Damborského a 7. pešieho pluku, A. Šulgana časť Fraňa Mojtu, J. Kráľa, Palánok, parkovanie bolo upravené na Župnom námestí a na komunikáciách F. Mojtu, Párovská, Kmeťkova, Palárikova, Piaristická, Mostná bol pridružený dopravný priestor využitý na parkovanie vozidiel. Následne bola zriadená zóna s dopravných obmedzením a parkovanie vozidiel bolo spoplatnené. Opatrenia boli realizované v súlade so zásadou umožnenia krátkodobého parkovania vozidiel v centre spojeného s vysokou obrátkovosťou parkovacích miest a so zásadou vytláčania vozidiel z centra mesta. Dlhodobé parkovanie vozidiel bolo zabezpečené na záchytných parkoviskách mimo samotného centra mesta napr. na parkoviskách pri zimnom štadióne alebo zápasníckej hale. K stabilizácii problému výrazným spôsobom napomohlo vybudovanie Mlynov kde vzniklo cca 1.000 zatiaľ bezplatných parkovacích miest. Na diskusiu zostáva spoplatnenie parkoviska na Wilsonovom nábreží oproti internátu Mladosť a parkovisku pri Dome služieb na Štúrovej, ktoré mali charakter záchytných parkovísk. Parkovanie v centre mesta deformuje niekoľko faktorov, spomeniem len dva: Prvým je povoľovanie a výstavba prevádzok bez adekvátneho počtu parkovacích miest.. Vzorovým príkladom sú polyfunkčné budovy na Mostnej alebo pripravovaný hotel na Podzámskej. Druhým faktorom je vyhradzovanie parkovacích miest pre právnické a fyzické osoby za zlomok ceny parkovacieho miesta, ktorá je určená sumou vybranou na parkovacom mieste za rok. V Nitre je priemerná cena vyhradeného parkovacieho miesta v centre mesta pre podnikateľov cca. 400 € a pre fyzickú osobu cca. 230 €., ktorá zahrňuje aj zriadenie dopravného značenia. Na porovnanie v Trenčíne je to od 500 do 2.500 €, v Žiline od 720 do 2.180 € a v Prešove 1.330 €, pričom zriadenie dopravného značenia sa platí osobitne. Z uvedeného vyplýva, že, v Nitre je cena vyhradeného miesta, ktoré je k dispozícii 24 hodín a v dobrej dostupnosti, neprimerane nízka tzn. zvýšenie poplatku je nevyhnutné.

Nedoriešené parkovanie však zostáva na sídliskách. V minulom období boli vybudované veľké obytné celky bez náležitého počtu parkovacích miest resp. bez zachovanie územnej rezervy na ich budovanie. K vyostreniu problému došlo po zvýšení životnej úrovne spojenej so zvýšením automobilizácie obyvateľstva. V podstate sú tri reálne možnosti riešenia tohto problému. Prvým riešením je výstavba hromadných garáží. Pozitívom tohto riešenia je efektívne využitie priestoru, ktorého je na sídlisku nedostatok a komfortné parkovanie. Negatívom je jeho finančná a časová náročnosť a predĺženie dostupných vzdialeností. Druhým riešením je budovanie klasických parkovacích plôch. Pozitívami sú spravidla dobrá dostupnosť a štandartný komfort parkovania. Negatívami sú nízka efektivita využitia priestoru, časová a finančná náročnosť. Tretím riešením je zjednosmerňovanie komunikácii priľahlých k obytným domom. Pozitívami sú časová a finančná nenáročnosť, primeraná dostupnosť a najmä zriadenie parkovacích miest bez záberu zelených plôch. Negatívom je predĺženie prístupových trás, ktoré môže vyvolať zhoršenie životného prostredia.

Na základe môjho jednoduchého zhodnotenia mi vychádza ako najoptimálnejšie riešenie zjednosmerňovanie komunikácií. Som si vedomí skutočnosti, že aj toto “optimálne“ riešenie vyvolá určitý odpor verejnosti. Na druhej strane si je však potrebné uvedomiť, že v súčasnosti značná časť vodičov parkuje svojho „tátoša“ v rozpore s pravidlami cestnej premávky a za zhovievavosti represívnych orgánov. Tento stav nebude trvať donekonečna, preto je potrebné k riešeniu problému pristúpiť urýchlene a systémovo, so zabezpečením informovanosti obyvateľov.

Aj takto sa parkuje v Nitre...

Zdroj: autor Andrej Sitkey, foto Nitralive.sk