Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom: Juhovýchodný obchvat mesta Nitry a jeho problémy

Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

V súčasnosti intenzívne prebieha výstavba rýchlostnej cesty R 1, ktorej súčasťou bude tzv. juhovýchodný obchvat mesta Nitry. Na trase sa nachádzajú 3 mimoúrovňové križovatky - Lehota, Čermáň a Selenec. Práve tieto križovatky môžu byť najslabšími článkom obchvatu mesta a zdrojom problémov dopravy v budúcnosti. Posunutie križovatky Lehota spôsobilo, stratu priameho napojenia Lehoty na rýchlostnú cestu. V rámci výstavby rýchlostnej cesty má byť zrušené napojenie cesty III/51311 Nitra – Lehota. Výsledkom bude zvýšenie intenzity dopravy na Kyneku a v Mlynárciach. Ďalším problematickým bodom bude križovatka Čermáň - spojenie rýchlostnej cesty s cestou II/562 Nitra - Šala. Predmetná križovatka bude zabezpečovať napojenie centra mesta Nitra a smeru od Nových Zámkov. Okrem samotného napojenia R 1 na cestu II. triedy, bude problémom Cabajská ulica, ktorá svojimi parametrami nebude vyhovovať rapídnemu zvýšeniu intenzity cestnej premávky. Rovnako nebude vyhovovať križovatka Cabajská – Novozámocká v súčasnosti fungujúca na hranici svojich kapacitných možností. Okrem uvedeného bude potrebné riešiť bezpečnosť cestnej premávky na miestnych komunikáciách Dolnočermánska a Železničiarska, ktoré tvoria spojnicu cesty II. triedy s Klokočinou a Čermáňom.

>>>Všetko o južnom obchvate Nitry<<<

>>>Diskusiu k téme nájdete v našom Diskusnom fóre<<<

Poslednou možnosťou napojenia mesta Nitra na rýchlostnú cestu R 1 bude križovatka Selenec. Na tejto križovatke sa podľa plánu mal mimoúrovňovo napojiť diaľničný privádzač spájajúci rýchlostnú cestu s cestou I/65 Nitra – Zlaté Moravce. Výstavba privádzača Selenec je plánovaná ako samostatná stavba realizovaná mimo projektu PPP. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa však realizovať zatiaľ nebude. Alternatívnym riešením je napojenie rýchlostnej cesty okružnou križovatkou na cestu I/51 Nitra – Levice. V predchádzajúcich riadkoch som prezentoval svoj pohľad na vec, ale ak je len s časti správny kladiem si otázku: Pomôže obchvat mestu Nitra alebo umožní len ponáhľajúcim „Blavákom“ dostať sa rýchlejšie na svoje chalupy?

V ďalších príspevkoch sa budem podrobnejšie venovať spomenutým problémom a ich riešeniu.

Zdroj: autor Andrej Sitkey, foto Nitralive.sk