Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom: riešenie dopravy a križovatiek po sprevádzkovaní nového mosta

Blog o doprave s Andrejom Sitkeyom

Máte otázky k téme doprava? Píšte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(Odpovede na otázky uverejníme každý týždeň spolu s novým článkom.)

Už o krátky čas bude do prevádzky spustený Chrenovský most, ktorý prepojí mestské časti Chrenová a Staré mesto. Po rozhodnutí o jeho realizácii sa veľa diskutovalo o využití mosta, organizácii dopravy na moste a priľahlých križovatkách. Patril som medzi skeptikov, ktorí tvrdili, že náklady spojené s výstavbou mosta, sú pomerne vysoké k jeho pozitívam. Most umožní rozptyl dopravy, rozdelenie dopravnej záťaže medzi Nábrežie mládeže resp. Wilsonovo nábrežie a napomôže pri dopravných obmedzenia v centre mesta. Napriek pozitívam bude riešiť dopravnú situáciu len na miestnej úrovni tzn. nebude mať celomestský význam. Pokiaľ nebude postavený podchod pre peších a cyklistov, most naruší nábrežnú promenádu so silným ťahom peších resp. jej oddychovú funkciu. Zároveň sa skomplikuje doprava na križovatkách Kmeťkova – Wilsonovo nábrežie a Nábrežie mládeže - Slančíkovej. Aká bude organizácia dopravy na moste a na priľahlých križovatkách? Na moste sa budú nachádza tri jazdné pruhu, dva budú priebežné a jeden bude slúžiť na odbočenie vľavo. Križovatka Nábrežie mládeže – Slančíkovej bude priesečná križovatka. Na Slančíkovej bude zriadený samostatný pruh pre odbočenie vľavo na Nábrežie mládeže, ktoré zostane do postavenia sídla samosprávneho kraja jednosmerné. Najväčšia polemika o organizácii dopravy bola na križovatke Wilsonovo nábrežie – Kmeťkova. Mesto z dôvodu zníženia dopravného zaťaženia Kmeťkovej požadovalo, aby Kmeťkova ulica bola v úseku od F. Mojtu k Wilsonu jednosmerná tzn. z mosta by sa nedalo ísť priamo. Navrhované riešenie by vodičov idúci z mosta odklonilo na dopravne silno zaťaženú okružnú križovatku Wilson – Napervilská – Parkové nábrežie, alebo na križovatku Wilson – F. Mojtu. Toto riešenie by predlžilo trasy vodičov v smere do centra resp. zaťažilo by priľahlé križovatky. Zároveň by sa neúmerne zaťažilo ľavé odbočenie na moste. Z uvedených dôvodov dopravná polícia presadzovala riešenie, aby Kmeťkova zostala obojsmerná a z mosta by bolo možné ísť priamo. Navrhované riešenie odľahčí odbočenie vľavo a priľahlé križovatky, umožní rozptyl dopravy a skrátenie jazdy do centrálnej mestskej zóny. Negatívom môže byť zaťaženie Kmeťkovej ulice a najmä križovatky Kmeťkova – Mostná. Dopravná polícia na elimináciu problémov navrhla predĺženie pruhu pre ľavé dobočenie na Kmeťkovej v smere na Mostnú. Okrem uvedeného navrhla opatrenia na križovatke Slančíkovej - Tr. A. Hlinku, a to aby na Slančíkovej sa zriadil samostatný pruh pre pravé odbočenie a predĺžil sa pruh pre ľavé odbočenie na Tr. A. Hlinku v smere von z mesta. Zároveň navrhla, aby sa predĺžilo ľavé odbočenie na Wilsonovom nábreží v smere na Tr. A. Hlinku.

>>>Všetko o novom moste<<<

Po niekoľkých rokovaniach zástupcovia mesta prijali alternatívu navrhovanú dopravnou políciou tzn. Kmeťkova bude obojsmerná a z mosta sa bude dať ísť všetkými smermi. Hlavná cesta zostane Wilsonovo nábrežie a Nábrežie mládeže - Slančíkovej, vedľajšia cesta bude Kmeťkova a výjazd z mosta. Situácia sa bude monitorovať a po troch mesiacoch sa vyhodnotí. V rámci diskusie o odľahčení Kmeťkovej za uvažovalo o presmerovaní liniek mestskej hromadnej dopravy, pretože Kmeťkovou v pracovných dňoch prejde 350 autobusov za deň. Na koniec ešte odpoveď na otázku, či bude na križovatkách priľahlých k mostu cestná svetelná signalizácie. Odpoveď znie: zatiaľ nie. Pri dopravnom prieskume realizovanom pred postavením mosta sa zistilo, že po jeho postavení bude kapacita križovatiek na hranici, preto sa uvažovalo o zriadení cestnej svetelnej signalizácie alebo okružnej križovatky. Osobne by som sa neprihováral za ich realizáciu. Proti signalizácii hovoria krátke radiace pruhy na moste a okružnú križovatku na križovatke Wilson – Kmeľkova by limitovalo veľké prevýšenie a nedostatok priestoru. Pravde do očí sa pozrieme až po spustení mosta. Zostáva nám dúfať, že katastrofické scenáre sa nenaplnia a pozitíva prevládnu nad negatívami.

Na záver si neodpustím otázku „Bude mať mesto po veľkých investíciách ( most, nemocnica, kafiléria ) dostatok finančných prostriedkov na výstavbu mosta na Priemyselnej ulici, ktorý môže zásadným spôsobom prehovoriť do dopravy v meste?“.

Vizualizácie mosta

Mapa