Urbanistická štúdia "Areál Kasární pod Zoborom v Nitre"

Mesto Nitra schválilo na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva urbanistickú štúdiu pod pracovným názvom "Areál Kasární pod Zoborom v Nitre". Táto štúdia definuje využitie územia, je podkladom k budúcemu rozvoju a k výstavbe na danom území. Po schválení štúdie budú nasledovať rokovania so žiadateľmi o prenájom a využitie objektov v areáli kasární. Svoje miesto tu nájdu kultúrne a vedecké inštitúcie, školské zariadenia, polyfunkčné objekty, administratíva i reštaurácie, či menšie prevádzky pre športovú a záujmovú činnosť.

>>> Zoborské kasárne: fotogaléria a popis objektov, video, prehliadka areálu <<<

Problémom sú ale inžinierske siete, ktoré bude potrebné vybudovať. Mesto na to momentálne finančné prostriedky nemá, taktiež nie je možné získať peniaze z fondov Európskej únie v tomto programovom období.

Je to ďalší podklad k tomu, aby sme sa dopracovali k nejakým riešeniam v rámci celého priestoru kasární. Samozrejme, že územnoplánovací podklad bude ešte predmetom diskusií. Ja predpokladám, že značná časť toho, čo bolo prezentované sa zrealizuje, ale pripomínam, že to nie je otázka ani marca, ani septembra, ale odhadujem, že to bude dlhodobá záležitosť.

Jozef Dvonč - primátor NitryVýmera územia: 21,145 ha.
Hodnota majetku: 3 289 517,3€
Vlastník pozemkov: Rímskokatolícka cirkev Sídelná kapitula Nitra
Budov: 34
Stavebných objektov: 109

Urbanistická štúdia - textová časť (www.nitra.sk)

Urbanistická štúdia - grafická časť (www.nitra.sk)

Bývalé vojenské kasárne pod Zoborom ležia na Martinskom vrchu, ktorý je jedným zo 7. kopcov na ktorých leží mesto Nitra. V 9. storočí sa tu nachádzalo veľkomoravské hradisko. Kasárne sa nazývali "Šiator tábor", boli postavené koncom 19. storočia. Sú druhé najstaršie na Slovensku. Ubytovaných tu bolo 300 stálych a 1200 prechodných vojakov. Zaujímavosťou je kostol sv. Martina, ktorý stál v areáli až do začiatku 20. storočia. Využívali ho obyvatelia obce Tormoš - terajšia mestská časť Chrenová.


Zoborské kasárne Nitra, štúdia

Štúdie

Fotogaléria areálu

Video


Mapa
Tagy: urbanistická, štúdia, kasárne, Nitra, fotogaléria

Zdroj: Nitralive.sk, Nitra.sk