Pozrite si konkrétne práce študentov Fakulty Architektúry STU BA a hlasujte

V Galérii Mlyny sa od 6. do 22. septembra 2013 konala výstava prác študentov Fakulty Architektúry STU Bratislava s názvom Architektúra pre Nitru. Mesto Nitra v rámci spolupráce zadalo študentom konkrétne priestory v meste, ktoré sa v súčasnosti riešia alebo sú nejakým iným spôsobom pre Nitru dôležité z hľadiska rozvoja ako i samotnej architektúry, alebo siluety. Návrhy sú orientované hlavne do sféry bývania ale i občianskej vybavenosti.

Architektonické štúdie študentov nastolili nové impulzy výstavby mesta, mestu sa tak otvára nové spektrum podnetom a inšpirácii. Spoločným menovateľom štúdii sú inovatívne vízie pre ďalší rozvoj mesta. Možno sa budú zdať niektoré návrhy zvláštne, bizarné, nadčasové, vizionárske, ale tak treba tuto spoluprácu chápať. Sú to návrhy prezentované mladými ľuďmi, ktorí chcú v živote niečo dosiahnuť, niečo ukázať, chcú nájsť svoje miestečko na tej zemi. Tvoriť v konkrétnom priestore nádherného mesta, akým Nitra nepochybne je, je vzrušujúce a neopakovateľné.

logo STU Bratislava

Prinášame Vám jednotlivé práce študentov, v spodnej časti článku môžete hlasovaním vybrať projekty, ktoré sa Vám páčia.

Bytový dom Cube, Kristína Berecová, 2. ročník

{extravote 1} Bytový dom Cube


Bytový dom Chrenová, Lukáš Lečko

{extravote 2} Bytový dom Chrenová


Bytový dom Kukučka, Lenka Borecká, 2. ročník

{extravote 3} Bytový dom Kukučka


Bytový dom Nitra, Tomáš Jopek

{extravote 4}

PDF súbor: Bytový dom Nitra pdf

Bytový dom Nitra


Bytový komplex Nitra - Klokočina, Martin Mikovčák

{extravote 5}

Bytový komplex Nitra - Klokočina


Condominium Cube, Adam Kubica

{extravote 6} Condominium Cube


DO:MI:NO hotel Nitra, Pavol Čavara

{extravote 7}

PDF súbor: DO:MI:NO hotel Nitra pdf

DO:MI:NO hotel Nitra


Dom seniorov Nitra, Erik Blaho, 4. ročník

{extravote 8}

PDF súbor: Dom seniorov Nitra pdf

Dom seniorov Nitra


Mesto pokoja, bývanie seniorov, Michal Gerda, 4. ročník

{extravote 9}

PDF súbor: Mesto pokoja, bývanie seniorov Nitra pdf

Mesto pokoja, bývanie seniorov


Mesto vedy, bývanie mladých, Hana Šišuláková, 4. ročník

{extravote 10}

PDF súbor: Mesto vedy, bývanie mladých Nitra pdf

Mesto vedy, bývanie mladých


Mestský hotel Nitra, diplomový projekt

{extravote 11}

PDF súbor: Mestský hotel Nitra pdf

Mestský hotel Nitra


Mestský polyfunkčný bytový dom Štúrova ulica Nitra, Kamila Hudecová

{extravote 12}

PDF súbor: Mestský polyfunkčný bytový dom Štúrova ulica Nitra pdf

Mestský polyfunkčný bytový dom Štúrova ulica Nitra


Polyfunkčný objekt Palánok, Katarína Bergerová

{extravote 13}

PDF súbor: Polyfunkčný objekt Palánok pdf

Polyfunkčný objekt Palánok


Science city campus in Nitra, Peter Vysočáni, 4. ročník

{extravote 14} Science city campus in Nitra


Village, Oto Nováčekt, 2. ročník

{extravote 15}

PDF súbor: Village pdf

Village
Zdroj: FA STU Bratislava, práce sú chránené autorským zákonom, šíriť ich je možné len so súhlasom FA STU Bratislava