Nový športovo - rekreačný komplex na sídlisku Diely v Nitre


Navrhovateľ: Mesto Nitra

Účel stavby: Účelom predkladaného zámeru je posúdenie výstavby športovo-rekreačného komplexu v mestskej časti Diely. Po realizácií predmetného zámeru a dobudovania príslušných stavebných objektov vznikne v tejto mestskej časti moderný športovo-rekreačný komplex s požadovaným technickým zázemím pre oddych a športové vyžitie. Areál bude slúžiť ako multifunkčná základňa pre športovcov a občanov nielen mesta Nitra, ale aj širšieho okolia.
Dobudovanie športovo-rekreačnej zóny je v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Nitra. Zóna sa nachádza v priamej väzbe na stredný dopravný okruh mesta Nitra, čím tvorí jednu z hlavných kompozičných osí mesta s dobrým predpokladom pre vytvorenie lokálneho centra pre spoločensko - vybavenostné funkcie z hľadiska jeho spádovej oblasti. Väzby sú najmä k mestskému centru Klokočina. Celý priestor medzi ul. Popradská a Kmeťova slúžil aj v minulosti pre rozvoj športových a kultúrnych aktivít.Vybavenie areálu:

- Betónová plocha - javisko
- Hľadisko pre 319 divákov- stupne tvorené zámkovou dlažbou, sedáky z dreva bez operadiel, člnené do 6 sektorov
- Skateboardová dráha a skateboardový bazén- plocha dráhy je 682m2, bazéna 32m2
- Ihrisko s opičou dráhou- umiestnené v severo-východnej časti areálu s rôznymi prekážkami, lanami a drevom
- Doplnky: betónové lavičky s drevennými operadlami, odpadkové koše, stojany na bicykle, výsadba drevín po obvode areálu, nové osvetlenie 21 svietidlami

Začiatok a ukončenie výstavby:
rok 2010

September 2011 - Investičná akcia bola ukončená, náklady predstavujú sumu 208.872,99 €, počas ktorej bola vybudovaná betónová plocha javiska o rozlohe 85 m 2, hľadisko amfiteátra pre 319 divákov pozostávajúce z betónových palisád a zámkovej dlažby Semmelrock Classico o hrúbke 6 cm sivého sfarbenia o rozlohe 535,5 m2 a taktiež boli vybudované chodníky a spevnené plochy Semmelrock Classico o hrúbke 6 cm hnedého sfarbenia o rozlohe 212 m2. Plánovaná skateboardová dráha sa nepostavila.


25. august 2010 -- postavené je multifunkčné ihrisko v hornej časti, prebieha výstavba hľadiska, javisko tvorí stará konštrukcia, ktorá slúžila pri návšteve svätého otca v Nitre, v spodnej časti je u-rampa.

Komplexný návrh v PDF súbore

Mapa s vyznačeným pozemkomĎalšie informácie

Skatepark v Nitre otvárajú 6. októbra 2012
Športovo - rekreačný komplex Popradská - Kmeťova - projekt mesta
Dab Street Jam 2011
Skateparky v Letohrade a Lanškrouně

Fotogaléria z 25. augusta 2010

Fotogaléria z 3. októbra 2010

Statepark 4. september 2012
Zdroj: http://eia.enviroportal.sk/detail/sportovo-rekreacny-komplex-popradska-kmetova-nitra-diely, foto Nitralive.sk