V otázke dostavby nitrianskeho kúpaliska na Sihoti prichádza k zmene. Podľa najnovšieho návrhu, ktorý dnes schválilo Mestské zastupiteľstvo v Nitre, bude dostavbu realizovať Mesto Nitra ako svoju vlastnú investičnú akciu. Inými slovami - namiesto investora bude dostavbu financovať samo mesto.

Predpokladaný investičný náklad predstavuje čiastku 8 mil. eur.

Kúpalisko na Sihoti v Nitre - otváracia doba, cenník, fotogaléria


Mesto vyhlási architektonickú súťaž

30-tisíc eur by mala stáť architektonická súťaž návrhov, z ktorých následne mesto vyberie najvhodnejší návrh riešenia dostavby areálu Letného kúpaliska na Sihoti. Pribudnúť by malo napríklad parkovisko a tobogán.

Ako by malo vyzerať dobudované kúpalisko v Nitre?

- vnútorný (krytý) areál: vstupná hala, šatne, bazénová hala s 8 dráhovým plaveckým bazénom - 25m, vodné, relaxačné a regeneračné prvky, sauny, oddychové zóny s reštauračnými službami, technické zázemie, hygienické zázemie

- vonkajší areál: výplav s prepojením na vnútornú bazénovú halu, bazény – plavecký, detský a relaxačný, detské prvky, oddychové zóny s možnosťou občerstvenia


Kúpalisko Nitra na Sihoti


FotogalériaZdroj: Nitralive.sk, Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č.103/2015-MZ zo dňa 19.3. a 9.4.2015 (Návrh na realizáciu investičného zámeru mesta Nitry – Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť formou verejno-súkromného partnerstva)