Poslanci dnes na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Nitre neschválili návrh na realizáciu investičného zámeru mesta Nitry – dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť formou verejno-súkromného partnerstva. Partnerom mala byť spoločnosť COS – Československá obchodní s.r.o. z Prahy, ktorá sa ako jediná prihlásila vo verejnom ponukovom konaní.

Prednostovi MsÚ Igorovi Kršiakovi bola uložená povinnosť do konca júna spracovať finančnú analýzu možností financovania investičného zámeru mesta Nitry - dostavby areálu Letného kúpaliska Sihoť ako vlastnej investičnej akcie mesta. Znamená to teda, že v prípade finančnej výhodnosti dostavia kúpalisko samotné mesto. V tom prípade by však zrejme nešlo o akvapark ako na vizualizácii, ale len o dobudovanie kúpaliska. Investícia by mala podľa primátora Dvonča predstavovať sumu 8 miliónov eur. Skôr ako za rok až dva to však nebude. Do konca letnej sezóny by mohla byť vypracovaná projektová dokumentácia.

Doterajší priebehu zámeru vybudovať v Nitre akvapark

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 254/2013-MZ zo dňa 01.08.2013 súhlasilo s vyhlásením výzvy na vytvorenie verejno-súkromného partnerstva pri realizácii investičného zámeru mesta Nitry v zmysle uznesenia č. 233/2010-MZ zo dňa 9.9.2010 – Dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť formou verejného ponukového konania. Mestské zastupiteľstvo v Nitre súčasne odporučilo primátorovi mesta Nitry rokovať s úspešným uchádzačom ponukového konania o spoločnom postupe a forme realizácie investičného zámeru a uložilo prednostovi MsÚ zabezpečiť proces vyhlásenia výzvy podľa tohto uznesenia. Ponukové konanie na predloženie návrhov realizácie investičného zámeru mesta Nitry – Dostavby areálu Letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím bolo vyhlásené od 26.05.2014 do 14.06.2014 na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta, v týždenníku ECHO a v celoslovenskom denníku PRAVDA. Do ponukového konania predložil návrh jeden uchádzač: COS – Československá obchodní, s.r.o. Praha.


Ako mal vyzerať akvapark v Nitre - aká bude realita je otázne

Vizualizácia - akvapark Nitra


Pohľad na kúpalisko na Sihoti

Kúpalisko Nitra na Sihoti

Letné kúpalisko na Sihoti v Nitre
Lokalita: Mestský park Sihoť
Kapacita: 3200 osôb
Bazény: plavecký bazén s dĺžkou 50m a hĺbkou vody max. 150 cm, relaxačný bazén s dĺžkou 37,5m a bazén pre deti s dlžkou 27m
Teplota vody: 25 °C

Areál letného kúpaliska v Nitre sa nachádza v Mestskom parku na Sihoti s výhľadom na Nitriansky hrad. Návštevníkom je k dispozícii plavecký bazén s dĺžkou 50m a hĺbkou vody max. 150 cm. K relaxačnému plávaniu slúžia bazén s dĺžkou 37,5m a bazén pre deti s dlžkou 27m. Oba bazény sú vyhrievané na teplotu približne 25 °C. Kúpalisku dominuje tobogán s dĺžkou dráhy 83m. V areáli sa nachádza detské ihrisko a beachvolejbalové ihrisko. Kapacita kúpaliska je 3200 osôb, v čase horúčav tu však bolo cez 5000 ľudí.


Fotogaléria


Zdroj: Nitralive.sk, vizualizácia MsÚ Nitra