Futbalový štadión Nitra po rekonštrukcii
Kapacita: 8500 divákov (hlavná tribúna 3000, vedľajšie 5500)
Výstavba: 2016 až 2017
Kategória štadióna: 3

Futbalový štadión Nitra

Futbalový štadión v Nitre by mal v priebehu dvoch rokov prejsť kompletnou rekonštrukciou a dostavbou. Práce sú rozdelené na etapy. Výstavbu financuje sumou 2,4 milióna eur štát, ktorý dotáciu schválil uznesením Vlády SR č. 115/2013 zo dňa 27.02.2013 vo veci Financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 - 2022 a Mesto Nitra sa podieľa sumou 1,6 milióna eur.

Zatiaľ bola zo sumy 1,6 milióna eur preinvestovaná čiastka 100-tisíc eur, ktorá išla na projektovú dokumentáciu a prípravné práce.

V roku 2016 by mala prebehnúť I. etapa - výstavba 3 malých tribún okolo štadióna, ktoré nahradia existujúci ovál + rekonštrukcia hlavnej tribúny. Začať by sa malo po skončení sezóny - jún. V roku 2017 v rámci II. etapy sa dobudujú skyboxy a ubytovanie pre hráčov a legionárov. Kapacita štadióna bude 8500 miest.

Obsah rekonštrukcie - splnenie podmienok UEFA

Na štadióne bude potrebné vybudovať nasledujúcu infraštruktúru spĺňajúcu požiadavky UEFA:

- vybudovanie turniketových systémov s elektronickým čítacím zariadením
- vybudovanie vyhrievacích a zavlažovacích systémov trávnatých hracích plôch
- dobudovanie sektorov štadiónov pre fanúšikov hostí vrátane bufetov a sociálnych zariadení
- vybudovanie umelého osvetlenia
- dobudovanie štandardných sociálnych zariadení


Štadión zostane v majetku mesta

Futbalový štadión je momentálne vo vlastníctve Nitrianskej investičnej spoločnosti, ktorá je majetkom Mesta Nitra. Aj po dotácii od SFZ zostane situácia rovnaká. Zväz však bude mať právo požadovať využitie štadióna v prípade medzinárodných zápasov.

Vizualizácie

Futbalový štadión Nitra - vizualizácie Futbalový štadión Nitra - vizualizácie Futbalový štadión Nitra - vizualizácie


Rekonštrukcia čaká aj štadión ČFK Nitra

Futbalový štadión, na ktorom hravá CFK Nitra - prejde tiež rekonštrukciou roku 2016/2017, ale v menšom rozsahu. Rekonštrukcia obsahuje:

- vybudovanie umelého trávnika, na ktorú dostal klubu dotáciu 100 000 Eur od SFZ
- betón zo zbúraného oválu štadiónu FC Nitra sa použije na podložie pod umelý trávnik
- vybudovanie umelého osvetlenia
- menšie úpravy okolia

Odhadované náklady na rekonštrukciu štadiónu ČFK Nitra sú vo výške 500 000 eur.Zdroj: Nitralive.sk, vizualizácie OZ Naša Nitra