Aktuálne informácie a fotografie z Priemyselného parku Sever v Nitre, kde sa pripravuje výstavba automobilky Jaguar Land Rover.Na pozemkoch v PP Sever sa už očividne pracuje - zatiaľ sa odváža vrchná časť pôdy

PP Sever Nitra - Jaguar Land Rover aktuálne PP Sever Nitra - Jaguar Land Rover aktuálne


Železničná trať medzi Lužiankami a Dražovcami bude zrušená, trať skončí v závode Jaguar Land Rover

Železničná trať Lužianky – Kozárovce je dlhodobo nevyužívaná, bez požiadaviek dopravcov na obnovenie dopravy. Trať sa využíva ojedinele len pre občasnú dopravu podľa potreby. Dobudovaná bude nová časť trate na odvoz vyrobených vozidiel zo závodu.

PP Sever Nitra - Jaguar Land Rover aktuálne PP Sever Nitra - Jaguar Land Rover aktuálne PP Sever Nitra - Jaguar Land Rover aktuálne


Začalo sa s výstavbou komunikácie, ktorá povedie popri rieke popri budúcom závode

Cesta sa napojí na novú kruhovú križovatku, ktorú plánujú otvoriť v septembri 2015, povedie popri rieke okolo závodu.

Jaguar Land Rover Nitra PP Sever Nitra - Jaguar Land Rover aktuálne PP Sever Nitra - Jaguar Land Rover aktuálne PP Sever Nitra - Jaguar Land Rover aktuálne


Preložka cesty I/64, ktorá vedie do Dražoviec bude trasovaná po ľavej strane závodu Marel (prvý závod po vjazde do PP Sever)

Preložka odbremení cestu do Dražoviec, povedie cez PP Sever popri novom závode a napojí sa na I/64 za Dražovcami.

PP Sever Nitra - Jaguar Land Rover aktuálne


Video
Fotogaléria 17. september 2015

Fotogaléria 17. september 2015 - panoramatické foto
Zdroj: Nitralive.sk